Arkisto Uutiset

Yli 90 prosenttia Suomen uimavesistä on erinomaisia tai hyviä

kesä 26, 2019 No Comments

Yleisten uimarantojen vedet ovat Suomessa hyvälaatuisia, selviää Euroopan ympäristökeskuksen uimavesiraportista.  Suurin osa uimavesistä, yli 91 prosenttia, luokiteltiin laadultaan joko erinomaiseksi tai hyväksi. Tyydyttävään luokkaan kuuluvia uimarantoja oli noin kaksi prosenttia. Vain yksi uimaranta luokiteltiin huonoksi.

Lue lisää

Rahoitusta kaupunkivesien haitallisten aineiden vähentämiseksi

kesä 26, 2019 No Comments

Ympäristöministeriö ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus etsivät toteuttajia hankkeille, joilla vähennetään haitallisten aineiden päätymistä kaupunkien vesistöihin. Haun painopiste on viemäröidyt yhdyskuntajätevedet.

Lue lisää

Ympäristöä koskevaa luvitusta sujuvoittavat lait voimaan 1.9.2020

kesä 26, 2019 No Comments

Yhden luukun mallia koskevat lait vahvistettiin 19.6. tasavallan presidentin esittelyssä. Uudistuksen tavoitteena on, että tiettyjen ympäristöä koskevien lupamenettelyjen yhteensovittaminen tekee lupa-asioinnista asiakkaalle mahdollisimman sujuvaa.

Lue lisää

Selvitys: Vesihuollon häiriöihin varautumista parannettava

kesä 26, 2019 No Comments

Selvityshenkilöt Antti Belinskij ja Risto Saarinen ehdottavat vesihuollon riskien vähentämiseksi tarkennuksia vesihuollon lainsäädäntöön, valvontaan ja käytäntöihin. Erityisen tärkeää olisi täsmentää vesihuollon häiriötilannesuunnittelun vaatimuksia.

Lue lisää

Uudenlainen biohiiltä hyödyntävä hulevesien käsittelyjärjestelmä otetaan käyttöön Mikkelissä

kesä 03, 2019 No Comments

Etelä-Savossa Mikkelissä on toteutettu pitkäjänteisesti sekä vesiosaamisen että biohiileen liittyvää tutkimus- ja kehittämistyötä. Näitä osaamisalueita on yhdistetty Mikkelin Pitkäjärveen päätyvien hulevesien laatua parantavan hulevesien käsittelyjärjestelmän toteutuksessa. Järjestelmän rakentaminen aloitettiin vuoden 2018 lopulla ja järjestelmä valmistui toukokuussa.

Lue lisää