Arkisto Uutiset

Ympäristönsuojelulain ja vesilain muuttamista koskeva hallituksen esitys lausunnoille

elo 23, 2021 No Comments

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esityksestä laeiksi ympäristönsuojelulain ja vesilain muuttamisesta. Esityksellä on tarkoitus tarkistaa erityisesti ympäristöluvan muuttamista ja jätteenkäsittelyn vakuutta koskevaa sääntelyä. Lausuntoja voi antaa 17.9.2021 saakka.

Lue lisää

Pohjoismainen jätevesikonferenssi NORDIWA2021

elo 23, 2021 No Comments

Konferenssi järjestetään virtuaalisesti 28.9. – 1.10.2021, ja se sisältää kaikki hyvän pohjoismaisen jätevesikonferenssin elementit. Konferenssin ohjelma on julkaistu, tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan.

Lue lisää

Ajankohtaista tietoa puhdistamolietteen käsittely- ja hyötykäyttömääristä

elo 23, 2021 No Comments

Yhdyskuntien puhdistamolietteen käsittelystä ja hyötykäytöstä vuosina 2019 ja 2020 on koottu tilasto.

Lue lisää

VVY:n vesiasiain päälliköksi Paula Lindell

elo 16, 2021 No Comments

VVY:n hallitus valitsi kokouksessaan 30.6.2021 jätevesi- ja lieteasioista vastaavaksi vesiasiain päälliköksi DI Paula Lindellin. Paula työskenteli aiemmin ryhmäpäällikkönä Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymässä (HSY) ja aloitti Vesilaitosyhdistyksen tehtävässään 9.8.2021 alkaen.  

Lue lisää

Järvi-meriwiki 10 vuotta – löydä oma lähivetesi

elo 05, 2021 No Comments

Suomen järvien ja merialueiden oma verkkopalvelu, Järvi-meriwiki, on ollut käytössä jo 10 vuotta. Tämän kunniaksi palvelun ylläpitäjä Suomen ympäristökeskus SYKE järjestää some-kampanjan, jossa korostetaan vesistöjä ja niiden tärkeyttä.

Lue lisää