Arkisto Uutiset

VTT:n kärkiohjelmasta uusia menetelmiä ja ratkaisuja

maalis 12, 2014 No Comments

Puhtaan veden saatavuus on yksi vakavimmista maailmanlaajuisista haasteista. VTT kehitti kärkiohjelmassaan teolliseen vedenkierrätykseen energiaa säästäviä menetelmiä ja keinoja erottaa jätteistä arvokkaita mineraaleja ja materiaaleja uusiokäyttöön. Myös ympäristösaasteiden tunnistamiseen kehitettiin nopeita työkaluja.

Lue lisää

HSY kehittää biojätteen käsittelyä

maalis 10, 2014 No Comments

Helsingin seudun ympäristöpalveluiden käynnistämässä KOMBI-kehittämisprojektissa on tavoitteena optimoitu osavirtamädätysprosessi biojätteen käsittelyyn, mikä tekee mahdolliseksi mädätysprosessissa syntyvien jätevesien vähentämisen ja aiempaa tehokkaamman typen talteenoton.

Lue lisää

Viemäriin heitetty kangas aiheutti Lippajärven runkoviemärin ylivuodon

maalis 10, 2014 No Comments

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n Espoon Lippajärven Kolkerannantien runkoviemärin saneeraustyömaalla tapahtui ylivuoto Lippajärveen 5. maaliskuuta. Arvioitu jätevesimäärä on 100 kuutiometriä. Ylivuodon syyksi on selvinnyt runkoviemärin pumpun tukkeutuminen, joka johtui ison kankaan ajautumisesta verkostoon.

Lue lisää

Uponorin kannattavuus heikkeni

helmi 14, 2014 No Comments

Uponorin jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2013 oli 906,0 (2012: 811,5) miljoonaa euroa, mikä on 11,6 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Bruttokatemarginaali laski selvästi vuoteen 2012 verrattuna. Tämä johtui pääasiassa yhdyskuntatekniikan kasvaneesta osuudesta ja paikallisen tuotehyväksynnän menetyksestä Ranskassa.

Lue lisää

Kaivosten vesien hallinnassa on kehittämistä

helmi 10, 2014 No Comments

Ympäristöministeriö on julkistanut kaivosten stressitestin tulokset. Tuloksia arvioineen asiantuntijaryhmän mukaan kaivoksilla on eniten kehitettävää vesien hallinnassa.

Lue lisää