Arkisto Uutiset

Vaelluskalat voidaan palauttaa rakennettuihin jokiin yhteistyöllä ja kokonaisvaltaisilla toimilla

touko 23, 2014 No Comments

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) raportin mukaan vaelluskalakantojen palauttaminen padottuihin jokiin on mahdollista, mutta se edellyttää biologisten ongelmien ratkomisen lisäksi yhä enemmän yhteisiä tavoitteita ja ratkaisuja. Tulevaisuuden haasteena on jatkaa eri osapuolten välistä vuoropuhelua ja kehittää sitä selvästi avoimempaan suuntaan.

Lue lisää

Tykölänjärvellä havaittu kalakuolema

touko 22, 2014 No Comments

Valkeakosken ja Pälkäneen rajalla sijaitsevalla Tykölänjärvellä on havaittu suurehko kalakuolema. Kuolleita kaloja on järven pohjoispäässä noin 300 metrin matkalla. Paikallinen lintuharrastaja oli havainnut Tykölänjärvellä kuolleita kaloja tiistaina 20.5., ja Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sai asiasta tiedon keskiviikkoaamuna.

Lue lisää

Soidensuojeluohjelman maastokartoitukset jatkuvat

touko 22, 2014 No Comments

Soidensuojelun täydennysohjelman valmisteluun liittyviä maastokartoituksia tehdään tulevana kesänä jokaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) alueella. Kartoitettavia soita on lähes tuhat. Pääosa niistä sijaitsee yksityismailla, mutta myös valtion soita tullaan kartoittamaan. Soilta kartoitetaan niiden tilaa, luontotyyppejä, lajistoa ja alueellisia erityispiirteitä.

Lue lisää

Pohjavesialueen geologista rakennetta selvitetään Turengissa

touko 15, 2014 No Comments

Janakkalan Turengin ja Turengin sokeritehtaan pohjavesialueiden geologisen rakenteen ja pohjavesiolosuhteiden selvittäminen alkaa. Tutkimukset sijoittuvat Turengin keskustaajaman alueelle. Maastotyöt alkavat kairauksilla viikolla 21 ja jatkuvat painovoimamittauksilla syyskuun loppuun saakka. Selvitys valmistuu lokakuussa 2014.

Lue lisää

Vesilaitoksissa otetaan käyttöön talousveden riskienhallintajärjestelmä

touko 15, 2014 No Comments

Suomi on ottamassa käyttöön talousveden riskienhallintajärjestelmän, jonka keskeinen osa on talousvettä toimittavien vesilaitosten laatima kartoitus veden laatua uhkaavista vaaroista. Kartoitus kattaa talousveden koko tuotantoketjun veden muodostumisalueelta kuluttajien vesihanaan asti. 

Lue lisää