Arkisto Uutiset

HSY:n Pitkäkoskesta Suomen suurin talousvettä tuottava laitos

huhti 14, 2021

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY saneeraa Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitosta seuraavan viiden vuoden aikana. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 40 miljoonaa euroa.

Uutiset Lue lisää

Happamien sulfaattimaiden typpivarannot odotettua suuremmat

huhti 11, 2021

Viljelykokeet Söderfjärdenin koekentällä Mustasaaressa näyttävät, että typpilannoituksen säästöt ovat mahdollisia sellaisilla happamilla sulfaattimailla, joissa syvempien maakerrosten typpipitoisuudet ovat korkeat. Yhteistyö tutkijoiden ja maanomistajien välillä alkoi jo 2010, ja nyt seitsemän vuoden tulokset on koottu yhteen.

Uutiset Lue lisää

Tenojoen vesistöön esitetään lohen kalastuksen kieltoa kaudelle 2021

huhti 11, 2021

Suomen ja Norjan väliset neuvottelut Tenojoen lohenkalastuksesta kalastuskaudella 2021 on saatu päätökseen. Yhteisessä neuvottelutuloksessa esitetään erittäin poikkeuksellista, koko Tenojoen vesistön sekä vuono- ja merialueen käsittävää kieltoa lohenkalastukseen kalastuskaudella 2021. Muiden kalojen pyynti kuitenkin jatkuu ja Tenolle esitetään tätä varten uuden tyyppistä vapakalastuslupaa.

Uutiset Lue lisää

Asukkaan tiedonsaantia veden ja lämpöenergian kulutuksesta parannetaan

maalis 25, 2021

Valtioneuvosto on antanut asetuksen, jolla parannetaan veden ja lämpöenergian käyttäjän omaa kulutustaan koskevan tiedon saantia. Tavoitteena on myös kasvihuonekaasupäästöjen ja muun ympäristökuormituksen vähentäminen energian- ja vedenkulutuksen pienentyessä.

Uutiset Lue lisää

Vesiyhdistyksen kirjallisuuspalkinto Tarja Pitkäselle

maalis 25, 2021

Järjestyksessään 33. Vesiyhdistyksen kirjallisuuspalkinto myönnettiin Tarja Pitkäselle maailman vesipäivän webinaarissa 22.3.2021. Hän on julkaissut kymmeniä tieteellisiä artikkeleja, joiden lisäksi hän viestii tutkimuksesta aktiivisesti myös suurelle yleisölle.

Uutiset Lue lisää