Arkisto Uutiset

Vesitalous-lehti onnittelee 100-vuotiasta Suomea

joulu 05, 2017

Vesitalous-lehti on taittanut yhteistä matkaa jo lähes kuudenkymmenen vuoden ajan rinnan itsenäisen Suomen kanssa. Lehti on kertonut vesialaa kiinnostavia asioita suomen kielellä.  Kirjoittajat ovat olleet lähes poikkeuksetta suomalaisia vesialan huippuammattilaisia.

Uutiset Lue lisää

Kokeilut ja julkiset hankinnat kiertotalouden toimenpideohjelman kärkenä

joulu 01, 2017

Juha Sipilän hallitus on asettanut tavoitteekseen nostaa Suomi bio- ja kiertotalouden ja puhtaiden ratkaisujen edelläkävijäksi. Kärkinä ovat kestävät ja innovatiiviset julkiset hankinnat, kiertotalouden kokeilu- ja testialustat sekä uudet tuote- ja palveluinnovaatiot sekä investointien tukeminen. Hallituksen ja Sitran konkreettiset toimet kiertotalouden edistämiseksi tällä hallituskaudella on koottu uuteen toimenpideohjelmaan.

Uutiset Lue lisää

Mallien käyttö ja laadukkaat tietoaineistot edistävät vesiensuojelua

marras 30, 2017

Vesien ja meren tilan ja vesienhoitotoimenpiteiden vaikutusten arvioinnissa käytetään monia erilaisia tietoaineistoja ja mallityökaluja. Mallien antamat tulokset eivät ole keskenään vertailukelpoisia ja kokonaisarviot eivät siten aina osu oikeaan. Ongelmana on myös se, että suuri osa malleista on alun perin kehitetty muihin käyttötarkoituksiin kuin vesien- ja merenhoidon tarpeisiin. Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkijat esittävät […]

Uutiset Lue lisää

Pohjavesialueiden luokitustyö etenee Pohjois-Savossa

marras 30, 2017

Pohjois-Savon pohjavesialueet luokitellaan uudelleen. Luokitus perustuu vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lakiin. ELY-keskus luokittelee pohjavesialueet vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden sekä suojelutarpeen perusteella. Maastokartoitukset pohjavesialueilla on saatu jo valmiiksi osassa alueen kuntia.

Uutiset Lue lisää

VIRTA-hanke tähtää virtavesien ja taimenkantojen parantamiseen – Oriveden kaupunki mukana

marras 28, 2017

Oriveden kaupungin ympäristölautakunta on päättänyt, että kaupunki osallistuu VIRTA-hankkeeseen 3 000 eurolla vuodessa. VIRTA-hanke on Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen (KVVY) vetämä hanke, jonka tavoitteena on virtavesien ja taimenkantojen parantaminen Kokemäenjoen vesistöalueella vuosina 2018-2021.

Uutiset Lue lisää