Arkisto Uutiset

Nordiwa2019 ohjelma on julkaistu – ilmoittaudu nyt!

touko 11, 2019

Nordiwa2019 konferenssin pääteemat ovat jäteveden käsittely, kiertotalous, viemäriverkostot sekä ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja hulevesien hallinta Pohjoismaissa.  Konferenssin ohjelmaan kuuluu ajankohtaisia key note-esityksiä, kiinnostavia esitelmiä ja työpajoja.  Lisäksi osallistujilla on mahdollisuus vierailla pääkaupunkiseudulla sijaitsevissa tutustumiskohteissa.

Uutiset Lue lisää

Kai Kaatra jatkaa maa- ja metsätalousministeriön vesihallintojohtajana

touko 11, 2019

Valtioneuvosto on päättänyt jatkaa vesihallintojohtaja Kai Kaatran virkasuhdetta eroamisiän saavuttamisen jälkeen yhdellä vuodella ajalle 1.9.2019 – 31.8.2020.

Uutiset Lue lisää

Biopolymeerit soveltuvat fosforin sitomiseen maatalouden valumavesistä

touko 11, 2019

Vesienhoidolle asetettua pintavesien hyvää tilaa tavoiteltaessa tarvitaan uusia tehokkaita vesiensuojelumenetelmiä erityisesti maatalouden hajakuormituksen vähentämiseen. Biopolymeereihin perustuvalla vesienkäsittelymenetelmällä saadaan fosfori sidottua biohajoavaan lietteeseen, joka voidaan kierrättää lannoitteeksi.

Uutiset Lue lisää

Puutteellisesti toimivat jätevesijärjestelmät ehtii vielä kunnostaa

huhti 24, 2019

Haja-asutusalueen kiinteistöjen puutteellisesti toimivat jätevesijärjestelmät ehtii vielä saada kuntoon 31.10.2019 mennessä pohjavesialueella ja sadan metrin säteellä lähimmästä vesistöstä.

Uutiset Lue lisää

Kosteikkoallas poistaa jätevedestä typpeä tehokkaasti talvellakin

huhti 24, 2019

Hämeenlinnan Lammille rakennettu kosteikko pidättää yli puolet esipuhdistetun jäteveden typestä. Kaksi kolmasosaa pidättyneestä typestä vapautuu kaasumuodossa ilmaan. Kosteikkoaltaan avulla puhdistamo täyttää tehostetulle typenpoistolle asetetut vaatimukset, eikä kylmä kausikaan estä altaan toimintaa.

Uutiset Lue lisää