Author Archive

Virtaustekniikka-kirja nyt myös englanniksi

maalis 03, 2021

Virtaustekniikka-kirja on nyt julkaistu englanninkielisenä: Flow Technology – Modern Functional Design of Water Transmission Systems

Uutiset Lue lisää

ROTI 2021 – yhdyskuntatekniikan painoarvo kasvaa

maalis 02, 2021

Rakennetun omaisuuden tila ROTI on puolueeton asiantuntijoiden arvio rakennetun omaisuuden tilasta. ROTI 2021 luovutettiin kuntaministeri Sirpa Paaterolle 18.2.2021 Helsingissä.

Uutiset Lue lisää

Jäteveden ravinteet ja hiili tehokkaasti kiertoon uudella menetelmällä

helmi 19, 2021

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY on kehittänyt uudenlaisia menetelmiä, joissa jätevedestä saadaan talteen tärkeät ravinteet ja hiili. RAVITA- ja pyrolyysiteknologiat ovat lupaavia mahdollistaen erittäin korkean ravinteiden talteenottoasteen.

Uutiset Lue lisää

Metsäteollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen vähentää savimaan eroosioherkkyyttä

helmi 19, 2021

Kuitupohjainen maanparannusaine vähensi maan eroosioherkkyyttä savimaalla, kertoo tuore Luonnonvarakeskuksen (Luke) vertaisarvioitu tutkimus. Tulokset tukevat maanparannuskuidun käyttöä vesiensuojelumenetelmänä. Kuidun käyttöä tutkitaan nyt valuma-aluemittakaavassa.

Uutiset Lue lisää

Aalto-yliopistoon Suomen ensimmäinen hulevesiprofessuuri

helmi 19, 2021

Professuurin mahdollisti Maa- ja vesitekniikan tuki ry:n rahoitus. Tehtävää hoitamaan on nimetty Sitowisen vesipalvelujen palvelupäällikkö, tekniikan tohtori Nora Sillanpää.

Uutiset Lue lisää