Arkisto huhtikuu, 2021

Kansallinen vesihuoltouudistusohjelma julkaistu

huhti 29, 2021

Kansallisen vesihuoltouudistuksen johtoryhmä hyväksyi uudistusohjelman 20.4.2021. Vesihuoltouudistuksen visiona on vastuullinen vesihuolto 2030, joka varmistaa laadukkaat ja turvalliset vesihuoltopalvelut sekä sen, että vesihuoltoala uudistuu hiilineutraaliksi kiertotalouden edelläkävijäksi vuoteen 2030 mennessä.

Uutiset Lue lisää

Stora Enso ja Gasum edistävät kiertotaloutta yhdessä ottamalla käyttöön biokaasulaitoksen Ruotsissa

huhti 28, 2021

Stora Enson Nymöllan tehtaalla Ruotsissa on otettu käyttöön biokaasulaitos, joka tuottaa prosessivedestä nesteytettyä biokaasua (LBG). Kyseessä on Stora Enson ja Gasumin yhteistyöprojekti.

Uutiset Lue lisää

HSY tutkii tulevaisuuden vedentuotantoratkaisuja

huhti 28, 2021

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY on pilotoinut vedentuotannossa innovatiivista ultrasuodatusta, joka toimii nykyistä kemiallista saostusta nopeammin ja tehokkaammin.

Uutiset Lue lisää

Viemäreiden toimivuutta parannetaan Espoossa

huhti 24, 2021

Viemäreiden kapasiteettia on lisättävä toimintavarmuuden turvaamiseksi, koska jätevesimäärä kasvaa kaupungin kehittyessä. Espoon Blominmäen itäisen valuma-alueen investointikokonaisuuden hankesuunnitelma hyväksyttiin Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n hallituksessa 23.4.2021.

Uutiset Lue lisää

Länsi- ja Pohjois-Suomeen ennustetaan pieniä tai tavanomaisia kevättulvia

huhti 24, 2021

Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalle odotetaan tavanomaista pienempää kevättulvaa lähipäivinä ja Lappiin aikaisintaan toukokuun puolivälissä.

Uutiset Lue lisää