Arkisto marraskuu, 2020

Rahoitusta hulevesien hallintaan ja käsittelyyn päästöjen vähentämiseksi

marras 27, 2020

Vesiensuojelun tehostamisohjelman rahoitusta hulevesien laadun parantamiseksi ja haitallisten aineiden poistamiseksi voi hakea 25.11.2020-29.1.2021 välisenä aikana Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta. Rahoitusta on tarjolla noin 2 miljoonaa euroa.

Uutiset Lue lisää

Leif Schulman Suomen ympäristökeskuksen pääjohtajaksi

marras 27, 2020

Valtioneuvosto on nimittänyt Suomen ympäristökeskuksen pääjohtajan virkaan Leif Schulmanin 1.1.2021-31.10.2025 väliseksi ajaksi.

Uutiset Lue lisää

Talousveden laatuun ja jätevedenpuhdistukseen lisää hallintakeinoja

marras 18, 2020

Tekniikan lisensiaatti Pirjo Rantanen väittelee Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa, rakennetun ympäristön laitoksella 27.11.2020 klo 12. Väitöskirjan nimi Nitrifikaatio talousveden jakelussa ja jäteveden puhdistuksessa – Syyt, seuraukset ja orgaanisen aineen vaikutus.

Uutiset Lue lisää

KTM Jouni Peltomaa HSY:n tulosaluejohtajaksi

marras 18, 2020

Kauppatieteiden maisteri Jouni Peltomaa on valittu vakituiseen virkaan Helsingin seudun ympäristöpalvelujen tukipalvelujen tulosaluejohtajaksi 1.1.2021 alkaen.

Uutiset Lue lisää

Hydrologian ja hydrauliikan täydennyskoulutus alkaa 17.12. Hae mukaan!

marras 18, 2020

Koulutus on osa valtakunnallista vesiosaamisen kehittämishanketta, jolla pyritään vahvistamaan työelämässä olevien vesialan asiantuntijoiden ja ammattilaisten osaamista. Hankkeessa järjestetään yhteensä neljä koulutuskokonaisuutta (moduulia), joista hydrologia ja hydrauliikka on ensimmäinen.

Uutiset Lue lisää