Arkisto syyskuu, 2020

Hulevesiä voi puhdistaa ilman kemikaaleja ja suodatusmateriaalia kierrättäen

syys 30, 2020

Lappeenrannassa sade- ja sulamisvedet, eli niin sanotut hulevedet, johdetaan erilliseen viemäriverkostoon, jonka kautta vedet menevät yleensä suoraan vesistöihin. Pääsääntöisesti hulevesiä ei puhdisteta lainkaan, ja sitä kautta vesistöihin voi kertyä joukko aineita, jotka saattavat aiheuttaa vesistöissä pilaantumista.

Uutiset Lue lisää

Mikromuovien päätymistä Itämereen pyritään estämään viherseinän avulla

syys 30, 2020

Viherratkaisut saattavat tulevaisuudessa nousta merkittävään rooliin mikromuovin torjunnassa ja Itämeren suojelussa. Itämerihaasteen pilottiprojektin aikana testataan, voidaanko viherseinien avulla kerätä hulevedessä esiintyvää mikromuovia talteen tehokkaasti ja estää sen pääsyä vesistöihin.

Uutiset Lue lisää

Teollisten jätevesien hallintaa Itämeren alueella on parannettu BEST-hankkeessa

syys 30, 2020

Suomalaiset, virolaiset, latvialaiset, puolalaiset ja venäläiset projektipartnerit ovat kehittäneet parempaa teollisten jätevesien hallintaa Itämeren alueella BEST-hankkeessa (Better Efficiency for Industrial Sewage Treatment). Hankkeessa on selvitetty teollisten jätevesien käsittelyn nykytilaa, etsitty hyvää käsittelyä estäviä pullonkauloja sekä kerätty ja testattu hyviä käytäntöjä ja ratkaisuja tilanteen parantamiseksi.

Uutiset Lue lisää

Maankäyttö ja vesitalouden hallinta muuttuvassa ympäristössä -webinaari 1.10.

syys 23, 2020

Salaojituksen Tukisäätiö, Maa- ja vesitekniikan tuki ry, Salaojayhdistys ry ja BSAG järjestävät Maankäyttö ja vesitalouden hallinta muuttuvassa ympäristössä -webinaariin 1.10.2020 klo 9:00 -11:15 ja 12:00 -15:00. Webinaari on osa säätiön Itämerisitoumusta.

Uutiset Lue lisää

Vesihuollossa odotettavissa mittavia investointeja ja asiakasmaksujen korotuksia

syys 19, 2020

Vesihuollon investointien vuotuinen kokonaistarve on parin seuraavan vuosikymmenen aikana jopa kaksinkertainen nykyiseen tasoon verrattuna. Tämä tarkoittaa, että vuoteen 2040 mennessä vesihuollon maksut tulisi lähes jopa puolitoistakertaistaa. Asiakkailta kerättävillä nykyistä korkeammilla vesimaksuilla vastataan erityisesti rapautuvan maanalaisen vesijohto- ja viemäriverkoston uudistamistarpeeseen.

Uutiset Lue lisää