Arkisto elokuu, 2020

Vesistöjen kemiallinen tila on edelleen huono

elo 28, 2020

Suomen järvien, jokien ja rannikkovesien kemiallinen tila ei ole parantunut, vaikka useimpien aineiden pitoisuudet alittavat niille asetetut pitoisuusrajat eli laatunormit. Muutaman pysyvän ja eliöihin kertyvän aineen laatunormit ylittyvät laajasti Suomessa ja sen vuoksi pintavesien kemiallinen tila on huono.

Uutiset Lue lisää

Mikromuoveja löytyy kaikkialta vesistöissä

elo 24, 2020

Mikromuoveja esiintyy kaikkialla vesistöissä sekä kaloissa, simpukoissa ja pohjaeläimissä. Mikromuovit aiheuttavat vesieliölle stressiä ja voivat altistaa ne haitta-aineille. Tulokset selvisivät juuri päättyneessä hankkeessa, jossa kehitettiin myös mikromuovien tutkimusmenetelmiä. Uusia tuloksia ja menetelmiä hyödynnetään mm. Itämeren tilan seurannassa ja suojelussa sekä terveysvaikutusten tutkimuksessa.

Uutiset Lue lisää

Värikkäät kaivonkansitarrat muistuttavat: älä heitä roskia hulevesikaivoon

elo 23, 2020

Maahan tai kadulla olevaan hulevesikaivoon heitetty roska, kuten tupakantumppi, voi päätyä sotkemaan lähivesistöä. Pääkaupunkiseudulla elokuussa näkyvä kampanja muistuttaa, että hulevesikaivoon heitetty roska voi ajautua hulevesiviemäriä pitkin vesistöön kuten puroon tai mereen.

Uutiset Lue lisää

Koronavirusta todettu jätevesissä usean kaupungin alueella elokuussa

elo 23, 2020

Usean kaupungin jätevesissä on todettu koronavirusta elokuussa THL:n jätevesiseurannassa. Virusta on todettu erityisesti Helsingin Viikinmäen, Espoon Suomenojan ja Turun Kakolanmäen jätevedenpuhdistamoista kerätyistä jätevesinäytteistä. Lisäksi virusta on todettu elokuun aikana yksittäisistä näytteistä Tampereella, Raumalla ja Vaasassa.

Uutiset Lue lisää

Yhdyskuntajätevesidirektiivin uudistaminen etenee

elo 10, 2020

Yhdyskuntajätevesidirektiivin uudistamista koskeva Inception impact assessment julkaistiin heinäkuussa. Tarkoituksena on tiedottaa kansalaisille ja sidosryhmille komission suunnitelmista, jotta he voivat antaa palautetta suunnitellusta aloitteesta ja osallistua tehokkaasti tuleviin kuulemistoimiin.

Uutiset Lue lisää