Arkisto toukokuu, 2020

Typpikuorma ja ravinteiden hyödyntäminen puhuttavat jätevedenpuhdistuksessa

touko 31, 2020 No Comments

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n strategisena tavoitteena on jätteiden ja ravinteiden kierrätys- ja hyötykäyttöasteen nostaminen. Tavoitteen saavuttamiseksi tehdään kehittämistyötä erilaisissa hankkeissa niin sisäisesti kuin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Lue lisää

Digitaaliset tiedot ja niiden analysointi tukevat verkostosaneerausten kohdentamista

touko 17, 2020 No Comments

Väitös vesi- ja ympäristötekniikan alalta, DI Tuija Laakso. Väitöstilaisuus pidetään 5.6. klo 12 alkaen. Aiheena on Datalähtöinen verkosto-omaisuuden hallinta – painopisteenä viemäriverkostot.

Lue lisää

Väitös: Arktisilla alueilla maaperän vedellä on suuri vaikutus kasvillisuuteen

touko 17, 2020 No Comments

Luonnonmaantieteilijä Julia Kemppisen väitöstutkimuksen mukaan vesiolot vaikuttavat kasvillisuuden eri lajiryhmiin, kuten putkilokasveihin, sammaleihin ja jäkäliin, sekä yksilöihin että yhteisöihin. Tämä tieto korostaa kosteuden merkitystä herkässä arktisessa ekosysteemissä, jota koettelevat suuret mullistukset.

Lue lisää

Kuitukäsittely voi jopa puolittaa pellon fosforivaluman

touko 17, 2020 No Comments

Metsäteollisuudesta peräisin olevat maanparannuskuidut vähentävät tehokkaasti maa-aineksen ja fosforin ravinnehuuhtoutumia pelloilta vesistöihin usean vuoden ajan. Tulokset selviävät Luonnonvarakeskuksen (Luke) Jokioisilla toteutetusta vuosien mittaisesta kenttätutkimuksesta, jossa on selvitetty maanparannuskuitujen tehoa ehkäistä maatalouden huuhtoumia.

Lue lisää

Vesitalous-lehdet poikkeustilanteen ajan vapaasti luettavissa

touko 06, 2020 No Comments

Vesitalous-lehti tarjoaa kaikki numerot vapaasti luettavaksi koronaviruspandemiasta johtuvan poikkeustilanteen ajaksi.

Lue lisää