Arkisto kesäkuu, 2019

Yli 90 prosenttia Suomen uimavesistä on erinomaisia tai hyviä

kesä 26, 2019

Yleisten uimarantojen vedet ovat Suomessa hyvälaatuisia, selviää Euroopan ympäristökeskuksen uimavesiraportista.  Suurin osa uimavesistä, yli 91 prosenttia, luokiteltiin laadultaan joko erinomaiseksi tai hyväksi. Tyydyttävään luokkaan kuuluvia uimarantoja oli noin kaksi prosenttia. Vain yksi uimaranta luokiteltiin huonoksi.

Uutiset Lue lisää

Rahoitusta kaupunkivesien haitallisten aineiden vähentämiseksi

kesä 26, 2019

Ympäristöministeriö ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus etsivät toteuttajia hankkeille, joilla vähennetään haitallisten aineiden päätymistä kaupunkien vesistöihin. Haun painopiste on viemäröidyt yhdyskuntajätevedet.

Uutiset Lue lisää

Ympäristöä koskevaa luvitusta sujuvoittavat lait voimaan 1.9.2020

kesä 26, 2019

Yhden luukun mallia koskevat lait vahvistettiin 19.6. tasavallan presidentin esittelyssä. Uudistuksen tavoitteena on, että tiettyjen ympäristöä koskevien lupamenettelyjen yhteensovittaminen tekee lupa-asioinnista asiakkaalle mahdollisimman sujuvaa.

Uutiset Lue lisää

Selvitys: Vesihuollon häiriöihin varautumista parannettava

kesä 26, 2019

Selvityshenkilöt Antti Belinskij ja Risto Saarinen ehdottavat vesihuollon riskien vähentämiseksi tarkennuksia vesihuollon lainsäädäntöön, valvontaan ja käytäntöihin. Erityisen tärkeää olisi täsmentää vesihuollon häiriötilannesuunnittelun vaatimuksia.

Uutiset Lue lisää

Uudenlainen biohiiltä hyödyntävä hulevesien käsittelyjärjestelmä otetaan käyttöön Mikkelissä

kesä 03, 2019

Etelä-Savossa Mikkelissä on toteutettu pitkäjänteisesti sekä vesiosaamisen että biohiileen liittyvää tutkimus- ja kehittämistyötä. Näitä osaamisalueita on yhdistetty Mikkelin Pitkäjärveen päätyvien hulevesien laatua parantavan hulevesien käsittelyjärjestelmän toteutuksessa. Järjestelmän rakentaminen aloitettiin vuoden 2018 lopulla ja järjestelmä valmistui toukokuussa.

Uutiset Lue lisää