Arkisto helmikuu, 2019

Nanosellu puhdistaa vedestä haitta-aineita – suomalaistutkijoiden keksintö johti patentteihin

helmi 27, 2019

Puunjalostusteollisuuden tuottamaa nanofibrilloitua selluloosaa eli nanosellua voidaan hyödyntää erilaisia aineita sisältävien jätevesien käsittelyssä.

Uutiset Lue lisää

HSY tarjoaa vesioppitunteja maailman vesipäivän kunniaksi

helmi 27, 2019

HSY osallistuu maailman vesipäivään 22.3.2019 tarjoamalla pääkaupunkiseudun kouluille vesiaiheisia oppitunteja. Tunneilla käsitellään erityisesti maailman vesivaroja ja piiloveden kulutusta.

Uutiset Lue lisää

Pohjoismainen jätevesikonferenssi syksyllä Helsingissä

helmi 18, 2019

Pohjoismainen jätevesikonferenssi, NORDIWA2019, järjestetään Helsingissä 23. – 25. syyskuuta 2019. Joka toinen vuosi järjestettävän konferenssin pääteemoja ovat jäteveden käsittelyyn liittyvien aiheiden ohella viemäriverkostot sekä ilmastonmuutokseen sopeutuminen.

Uutiset Lue lisää

Metsistä ja soilta tulevaa vesistökuormitusta arvioidaan uudelleen

helmi 18, 2019

Suomessa metsätalouden on yleensä arvioitu aiheuttavan vain pienen osan vesistöjä rehevöittävästä ravinnekuormituksesta. Viimeaikaiset tutkimustulokset ja niiden perusteella tehdyt alustavat laskelmat ovat kuitenkin kyseenalaistaneet tämän käsityksen ja antaneet aiheen tarkentaa ja verrata eri laskentamenetelmiä.

Uutiset Lue lisää

HSY kehittää uusia innovatiivisia käsittelymenetelmiä jätevesilietteiden hyödyntämiseksi

helmi 18, 2019

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY kehittää jätevesilietteen käsittelyyn uudenlaista menetelmää, jossa lietteestä voidaan poistaa tehokkaasti haitta-aineita, mutta säilyttää arvokkaat fosfori ja hiili maanparannusaineeksi. Prosessissa yritetään saada myös typpi talteen. Tätä varten HSY rakentaa Ämmässuon ekoteollisuuskeskukseen Ekomoon pyrolyysin koetoimintalaitoksen, joka valmistuu ensi vuoden aikana. HSY:n hallitus päätti rakentamisesta 15.2.2019.

Uutiset Lue lisää