Arkisto toukokuu, 2018

HSY ottaa käyttöön uuden maksurakenteen

touko 25, 2018 No Comments

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY ottaa 1.1.2019 käyttöön uudet määräytymisperusteet vesihuollon perusmaksuille ja liittymismaksuille sekä huleveden perusmaksuille ja liittymismaksuille. Uudella maksurakenteella pyritään selkeyttämään maksuja asiakkaille ja erottamaan hulevesiviemäröinnin maksut vesihuollon maksuista.

Lue lisää

Kärkihankerahoituksella parannetaan vesien ja Itämeren tilaa

touko 24, 2018 No Comments

Ympäristöministeriö rahoittaa lähes viidellä ja puolella miljoonalla eurolla vesien ja Itämeren tilaa parantavia kärkihankkeita eri puolella Suomea. Rahoitusta saa yhteensä 27 hanketta.

Lue lisää

Arktinen tiedesopimus voimaan – edistää käytännön tutkimusyhteistyötä

touko 24, 2018 No Comments

Keskiviikkona 23.5. voimaan astunut Arktisen neuvoston maiden välinen valtiosopimus parantaa käytännön tutkimusyhteistyötä. Suomella on vahva ja kansainvälinen arktisen tutkimuksen perinne korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa. Suomi on Arktisen neuvoston puheenjohtajamaa vuoteen 2019 saakka.

Lue lisää

Kingiseppin kaupungin jätevesien puhdistusta tehostettiin

touko 24, 2018 No Comments

John Nurmisen Säätiö ja Kingiseppin vesilaitos juhlistivat menestyksekästä yhteistyöprojektiaan, tehostetun fosforinpoiston käynnistämistä Kingiseppin kaupungin jätevedenpuhdistamolla Luoteis-Venäjällä. Kingiseppin puhdistamon juhlallisuuksiin osallistui myös säätiön yhteistyökumppaneita ja median edustajia.

Lue lisää

Muovisia käyttövesiputkia myyntikieltoon

touko 12, 2018 No Comments

Talousvesijärjestelmään tarkoitetuista muovisista PEX-putkista ja monikerrosputkista löytyi puutteita Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) testeissä. Yhden valmistajan PEX-putket asetettiin myyntikieltoon. Kaksi PEX-putkivalmistajaa ja kolme monikerrosputkien valmistajaa määrättiin muuttamaan putket vaatimustenmukaisiksi määräaikaan mennessä. Talousvesijärjestelmään liitettävien muoviputkien testaukset ovat osa rakennustuotteiden laajaa testausohjelmaa.

Lue lisää