Arkisto toukokuu, 2018

Kierrätysmuovista voidaan valmistaa älykkäitä hulevesisuodattimia

touko 31, 2018

Itä-Suomen yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun viime vuonna alkaneen yhteisen pilottihankkeen tavoitteena on suunnitella ja valmistaa jäte- ja hulevesisuodattimia, joissa hyödynnetään kiertotalouden materiaaleja, kuten kierrätysmuovia, biohiiltä, jätekipsiä, biopohjaisia aineita ja luonnollista biofilmiä. Suodattimiin voidaan lisäksi integroida älykkäitä antureita, joiden avulla suodattimien toimintaa voidaan seurata paikan päällä tai etäkäyttöisesti.

Uutiset Lue lisää

Vesihuoltopäivillä ennätysmäärä osallistujia

touko 30, 2018

Saimaan kylpylässä, Lappeenrannan Rauhassa pidetyille Vesihuoltopäiville osallistui kaikkiaan 882 henkilöä.

Uutiset Lue lisää

Tutkimus ehdottaa ratkaisuja kotimaisen vesiviljelyn kestävään lisäämiseen

touko 30, 2018

Vesiviljely on maailmanlaajuisesti nopeimmin kasvava alkutuotannon muoto. Kasvatettu kala on jo ohittanut naudanlihan tuotannon. Kasvun myös ennakoidaan jatkuvan nopeana. Suomen merialueilla tapahtuvan kalantuotannon lisäämiseksi ympäristölupamenettelyjä olisi syytä sujuvoittaa.

Uutiset Lue lisää

Komissio haluaa rajoittaa kertakäyttömuovien päätymistä meriin ja luontoon

touko 30, 2018

Euroopan komissio on antanut lakiesityksen, jolla rajoitettaisiin kertakäyttömuovien kulutusta ja laajennettaisiin muovituotteiden valmistajien ja maahantuojien vastuuta muovijätteestä.

Uutiset Lue lisää

Peltojen kipsikäsittelystä tehoa maatalouden vesiensuojeluun

touko 25, 2018

Peltojen kipsikäsittely on osoittautunut tehokkaaksi, turvalliseksi ja viljelijöiden hyväksymäksi keinoksi vähentää maatalouden fosforikuormitusta Itämereen. Tulokset perustuvat laajaan kipsinlevitystä testanneeseen pilottiin Varsinais-Suomessa.

Uutiset Lue lisää