Arkisto huhtikuu, 2018

Uudenmaan vesien tilan parantaminen vaatii aktiivisia toimia

huhti 27, 2018

Väestöltään runsaalla Uudellamaalla vesiluontoon ja pohjavesiin kohdistuu monenlaista kuormitusta, joka huonontaa vesistöjen kuntoa. Suurin osa sisä- ja rannikkovesistämme ovat tyydyttävässä tai välttävässä ekologisessa tilassa.

Uutiset Lue lisää

Panostus jätevedenpuhdistuksen tekniikkaan toi loistavat tulokset Rukalla

huhti 27, 2018

Rukalla, jossa jäteveden kuormitusvaihtelut ovat matkailusesonkien mukaan suuria, biologinen jätevedenpuhdistus on haastavaa. Parhaan puhdistustuloksen saavuttamiseksi Rukalla investoitiin ensimmäisenä Suomessa MBBR-kantoaineprosessiin perustuvaan jätevedenpuhdistamoon sekä huipputekniikkaan puhdistusprosessin ohjauksessa.

Uutiset Lue lisää

Porvoonjoen tilassa merkittävä parannus jätevesien UV-desinfioinnin myötä

huhti 27, 2018

Lahden jätevedenpuhdistamoiden jätevesien UV-valolla toteutettu desinfiointi paransi Porvoonjoen veden hygieenistä tilaa merkittävästi ja desinfioinnin myönteiset vaikutukset näkyvät koko Porvoonjoessa aina jätevesien purkualueelta jokisuulle asti.

Uutiset Lue lisää

Uusilla materiaaleilla voidaan puhdistaa valitut haitta-aineet vedestä kustannustehokkaasti

huhti 16, 2018

Räätälöidyissä materiaaleissa voidaan hyödyntää ympäristöystävällisiä, edullisia ja paikallisesti saatavia lähdemateriaaleja.

Uutiset Lue lisää

Merenpinnan nousu kasvattaa tulvariskejä Suomen etelärannikolla

huhti 13, 2018

Päivitettyjen arvioiden mukaan merenpinta voi nousta Suomenlahdella jopa 80–90 cm tämän vuosisadan aikana. Merenpinnan nousu lisää selvästi rannikkotulvien todennäköisyyttä tulevaisuudessa erityisesti Suomen etelärannikolla. Perämerellä tulvariskit eivät sen sijaan merkittävästi kasva vielä kuluvan vuosisadan aikana.

Uutiset Lue lisää