Arkisto maaliskuu, 2018

Maailman vesipäivää vietetään – vesioppitunnit kiinnostavat kouluja

maalis 22, 2018

Kansainvälistä maailman vesipäivää vietetään torstaina 22.3. Sen juhlistamiseksi HSY tarjosi pääkaupunkiseudun kouluille tilattavaksi maksutta ylimääräisiä vesioppitunteja. Ympäristökasvatuskokonaisuuteen sisältyvät oppitunnit kiinnostivat niin paljon, että ne oli varattu jo alle viikossa.

Uutiset Lue lisää

Moni kaupunkitulva olisi ehkäistävissä

maalis 22, 2018

Vääränlainen rakentaminen on ilmastonmuutostakin isompi tekijä kaupunkialueiden tulvien synnyssä.

Uutiset Lue lisää

HSY ja YIT sopivat Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakentamisesta

maalis 21, 2018

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY rakentaa uutta jätevedenpuhdistamoa Espoon Blominmäkeen. HSY solmi YIT:n kanssa noin 206 miljoonan euron sopimuksen puhdistamorakentamisen projektinjohtourakasta.

Uutiset Lue lisää

Vedenhankinnan toimintavarmuutta laitetaan kuntoon yhteisvoimin

maalis 18, 2018

Kuntien pohjavesivarannot ja vedentarve eivät aina kohtaa vaan vesivarat ovat jakautuneet epätasaisesti kuntien kesken. Hyvin suunnitellulla ja toimivalla yhteistyöllä voidaan varmistaa kaikkien kuntalaisten vedensaanti sekä mahdollistetaan alueen elinkeinotoiminnallinen vetovoima kaikissa olosuhteissa.

Uutiset Lue lisää

Pohjaveden laadun seurantaan uusia menetelmiä

maalis 07, 2018

Suomen pohjavesimuodostumat ovat herkkiä pilaantumaan, sillä muodostumat ovat usein pieniä ja niitä suojaava maakerros on yleensä ohut ja hyvin vettä johtava. Pohjaveden laatua uhkaavat monet tekijät kuten esimerkiksi teollisuus, kaatopaikat, huoltoasemat, maa- ja metsätalous, tienpito, maanalaiset öljysäiliöt, maa-ainesten otto ja jätevesien käsittely.

Uutiset Lue lisää