Arkisto joulukuu, 2017

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

joulu 22, 2017

Vesitalous-lehden toimitus kiittää lukijoita ja yhteistyökumppaneita kuluneesta vuodesta. Hyvää Joulua ja menestystä vuodelle 2018!

Uutiset Lue lisää

Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakentaminen etenee aikataulussaan

joulu 22, 2017

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY rakentaa uutta jätevedenpuhdistamoa Espoon Blominmäkeen. Tila puhdistamolle on saatu louhittua ja itse puhdistamon rakentaminen voi alkaa aikataulussaan helmikuussa 2018.

Uutiset Lue lisää

Biopolymeereistä apu kestävämmän maatalouden kehittämiseen?

joulu 18, 2017

Suomen ympäristökeskus SYKE ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) ovat käynnistäneet kaksi vuotta kestävän yhteishankkeen, jossa tutkitaan biopolymeeripohjaisten luonnonmukaisten saostuskemikaalien kykyä sitoa ravinteita maatalouden valumavesistä sekä näin syntyvän lietteen lannoitusominaisuuksia. 

Uutiset Lue lisää

Suomenlahden lämpötilassa, suolaisuudessa ja happamuudessa tapahtuu hitaita muutoksia

joulu 18, 2017

Talvisen meren pintaveden suolaisuus Suomenlahdella on vähentynyt hitaasti viimeisten 36 vuoden aikana. Suomenlahden länsiosissa myös pH-arvo on pienentynyt, eli vesi on happamoitunut. Samalla meren talvikauden lämpötiloissa havaittiin nousua Suomenlahden keskiosassa.

Uutiset Lue lisää

Kinkun paistorasva voi tukkia viemärin

joulu 18, 2017

Joulukinkun paistamisesta jää yli rasvaa. Jos rasvan kaataa viemäriin, voi siitä seurata ikävä viemäritukos. Kun viemäri tukkeutuu, jätevesi nousee nopeasti lattiakaivosta, pesualtaasta ja pytystä lattialle. Putkiston seinämiin kertyvä rasva on yleisin syy kotien viemäritukoksiin.

Uutiset Lue lisää