Arkisto marraskuu, 2017

Mallien käyttö ja laadukkaat tietoaineistot edistävät vesiensuojelua

marras 30, 2017

Vesien ja meren tilan ja vesienhoitotoimenpiteiden vaikutusten arvioinnissa käytetään monia erilaisia tietoaineistoja ja mallityökaluja. Mallien antamat tulokset eivät ole keskenään vertailukelpoisia ja kokonaisarviot eivät siten aina osu oikeaan. Ongelmana on myös se, että suuri osa malleista on alun perin kehitetty muihin käyttötarkoituksiin kuin vesien- ja merenhoidon tarpeisiin. Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkijat esittävät […]

Uutiset Lue lisää

Pohjavesialueiden luokitustyö etenee Pohjois-Savossa

marras 30, 2017

Pohjois-Savon pohjavesialueet luokitellaan uudelleen. Luokitus perustuu vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lakiin. ELY-keskus luokittelee pohjavesialueet vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden sekä suojelutarpeen perusteella. Maastokartoitukset pohjavesialueilla on saatu jo valmiiksi osassa alueen kuntia.

Uutiset Lue lisää

VIRTA-hanke tähtää virtavesien ja taimenkantojen parantamiseen – Oriveden kaupunki mukana

marras 28, 2017

Oriveden kaupungin ympäristölautakunta on päättänyt, että kaupunki osallistuu VIRTA-hankkeeseen 3 000 eurolla vuodessa. VIRTA-hanke on Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen (KVVY) vetämä hanke, jonka tavoitteena on virtavesien ja taimenkantojen parantaminen Kokemäenjoen vesistöalueella vuosina 2018-2021.

Uutiset Lue lisää

Töölönlahdella ja Kaisaniemenlahdella varaudutaan tulviin – pohjatutkimukset alkoivat

marras 20, 2017

Töölönlahdella ja Kaisaniemenlahdella suoritetaan mittaus- ja pohjatutkimustöitä. Tutkimuksilla kerätään tietoa Töölönlahden tulvapumppaamon ja Kaisaniemen puiston rantarakenteiden suunnittelua varten.

Uutiset Lue lisää

Tyhjäkäynnistä kestävään käyttöön – suomalaistutkimuksella paras hoito ojitetuille, heikkotuottoisille soille

marras 20, 2017

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkijat ovat laskeneet kattavat ennusteet heikkotuottoisten ojitettujen soiden hoitoon. Lähes miljoona hehtaaria soita, joiden hoito ei tällä hetkellä näytä kannattavalta, voitaisiin ohjata monimuotoisuuden tai talouskäytön palvelukseen.

Uutiset Lue lisää