Arkisto syyskuu, 2017

Mikromuovit aiheuttavat vain vähäistä terveyshaittaa ihmiselle

syys 26, 2017

Nykyisen tutkimustiedon perusteella mikromuovit aiheuttavat vain vähäistä haittaa ihmisten terveydelle. Mikromuovia ovat esimerkiksi kosmetiikassa käytetyt muovirakeet, autojen renkaista ja tienpinnoista jauhautuneet muovihiukkaset sekä tekstiilien sisältämät keinokuidut. Ne ovat muovihiukkasia, joiden koko on 0,1 mikrometristä 5 millimetriin. 

Uutiset Lue lisää

Arktisen meriympäristön suojelu kokosi huippuasiantuntijat Suomeen

syys 26, 2017

Arktisen meriympäristön suojelun huippuasiantuntijat kokoontuivat 21.–22.9.2017 Suomen ympäristökeskukseen keskustelemaan ilmastonmuutoksen ja sen aiheuttaman merten happamoitumisen vaikutuksista arktiseen meriluontoon. Työpaja oli osa Arktisen neuvoston mertensuojelutyöryhmän toimintaohjelmaa, ja sen järjestivät Suomi ja Ruotsi.

Uutiset Lue lisää

Kiina ja EU vahvistavat yhteistyötä vesiturvallisuuden parantamiseksi

syys 26, 2017

Kiina, Euroopan komissio ja useat Euroopan unionin valtiot allekirjoittivat 21.9. Turussa Deklaraation EU:n ja Kiinan vesiyhteistyön syventämiseksi. Tavoitteena on rakentaa yhdessä kestävää kehitystä sekä parantaa vesiturvallisuutta. Lisäksi Kiina ja EU:n komissio allekirjoittivat yhteisymmärryspöytäkirjan vesipolitiikkadialogin perustamisesta.

Uutiset Lue lisää

Porvoon vesi panostaa uusiin keinoihin ympäristönsuojelussa

syys 13, 2017

Porvoon vesi aikoo toteuttaa investointeja kaupungin omalla jätevedenpuhdistamolla. Lisäksi se haastaa vesilaitokset neutraloimaan oman ravinnejalanjälkensä.

Uutiset Lue lisää

Kesän viileä sää hillitsi Itämeren sinileväkukintoja

syys 13, 2017

Pääkaupunkiseudun edustan merialueiden veden lämpötila oli tänä vuonna alkukesästä pitkän ajan keskiarvoa alhaisempi, mutta valtaosin normaalin vaihtelun rajoissa. Kesä oli viileä ja voimakkaat tuulet sekoittivat usein vettä. Elokuun alussa tuulet painoivat pintavettä rannikolta poispäin, jolloin tilalle nousi syvemmältä ravinteikasta ja kylmää vettä. Ilmiötä kutsutaan kumpuamiseksi.

Uutiset Lue lisää