Arkisto kesäkuu, 2017

Pielisen padotus- ja juoksutusselvitys valmistunut

kesä 30, 2017

Pielisen padotus- ja juoksutusselvitys on valmistunut. Työtä on koordinoinut neuvotteluryhmä, jossa on alueen kuntien, viranomaisten, luonto-, vesiliikenne- ja kalatalousintressin sekä matkailun ja voimayhtiöiden edustus.

Uutiset Lue lisää

Kesän aikana selvitetään metsäojitusalueiden soveltuvuutta tulvavesien pidättämiseen

kesä 30, 2017

Kyrönjoen ja Lapuanjoen valuma-alueilla jatketaan uusien keinojen etsimistä tulvavesien pidättämiseen valuma-alueella.

Uutiset Lue lisää

Hiekkaharjun vesitornin rakentaminen alkaa syksyllä 2017

kesä 20, 2017

​Vantaan Hiekkaharjussa Malmimäenpuistoon rakennetaan uusi vesitorni, joka tulee korvaamaan nykyisen vesitornin.

Uutiset Lue lisää

Suomalaista vesiosaamista maailmalle

kesä 20, 2017

Finnish Water Forum ry, Vesiotec Oy ja Advion Group Oy käynnistävät yhteistyön globaaleilla vesiresurssien hallinnan ja kehittämisen markkinoilla. Yhteistyön tavoitteena on suomalaista huippuosaamista hyödyntämällä ratkaista puhtaan veden saatavuuden haasteita.

Uutiset Lue lisää

Iijoen Raasakan vanhaa uomaa kehitetään paikallisella yhteistyöllä

kesä 09, 2017

Iijoen Raasakan vanhaa uomaa kehitetään kalan nousun ja virkistyskäytön edistämiseksi Iin kunnan, PVO-Vesivoiman ja Etelä- ja Pohjois-Iin jakokuntien yhteisessä hankekokonaisuudessa vuosina 2017 – 2021.

Uutiset Lue lisää