Arkisto toukokuu, 2017

HSY:n ravinteiden talteenottoprosessi kiertotalouden kärkihankkeeksi Suomessa

touko 19, 2017

Osaksi hallituksen kiertotalouden kärkihanketta on valittu Helsingin seudun ympäristöpalveluiden kehittämä RAVITA-menetelmä, joka mahdollistaa ravinteiden talteenoton suoraan jätevedestä puhdistusprosessin lopuksi. Talteen otetusta fosforista ja typestä voi tehdä esimerkiksi kierrätyslannoitetta. Menetelmää testataan RAVITA DEMO -hankkeessa.

Uutiset Lue lisää

Turussa rakennetaan syyskuussa Euroopan ja Kiinan vesiyhteistyötä

touko 19, 2017

Turussa järjestetään syyskuussa korkean tason poliittinen kokoontuminen Kiinan ja EU:n väliseen vesiyhteistyöhön liittyen. Tilaisuudessa keskustellaan YK:n kestävän kehityksen vesitavoitteista, vedestä kiertotaloudessa sekä vahvistetaan Kiinan ja Euroopan vesiyritysten yhteistyötä.

Uutiset Lue lisää

Käsiteltyjen jätevesien purku järven pohjan tuntumaan vähentää typpikuormitusta

touko 17, 2017

Käsitelty jätevesi sisältää runsaasti epäorgaanista typpeä. Typenpoistokyvyltään heikkojen puhdistamojen tehoa voidaan tehostaa ohjaamalla jo käsiteltyä jätevettä diffuusoriputkella suoraan järven pohjasedimentin bakteerien käyttöön. Samalla leikataan Itämereen valuvaa typpikuormaa.

Uutiset Lue lisää

Historiasta oppia: Jätevedenpuhdistamot eivät ole saastuttajia

touko 16, 2017

Liki kaikissa kaupungeissa viemäriverkkojen jätevedet laskettiin alkuvaiheessa suoraan tai sakokaivojen kautta vesistöihin. Näin oli myös Helsingissä, jossa viemäriverkko 1800-luvun lopussa johti jätevedet puhdistamattomana lähimpään merenlahteen.

Uutiset Lue lisää

Suomi tarvitsee strategisen otteen vesiosaamisen kehittämisen ja kansainvälistymisen vauhdittamiseksi

touko 16, 2017

Vesivarojen kestävään hallintaan, käyttöön ja puhdistamiseen liittyvien ratkaisujen globaali kysyntä kasvaa nopeasti. Vahvasta vesiosaamisestaan huolimatta Suomi on menettänyt asemiaan globaaleilla markkinoilla. Vesiliiketoimintaa koskevan selvityksen mukaan tarvitaan vahva yhteinen strateginen näkemys ja tahtotila sekä tavoitteisiin mitoitetut resurssit, että suomalainen vesiosaaminen kehittyy ja kansainvälistyy.

Uutiset Lue lisää