Arkisto helmikuu, 2017

Maaperätutkimuksen osaaminen on tärkeää koko Suomelle

helmi 27, 2017

Suomalainen maaperä on jääkauden jäljiltä aivan omanlaisensa. Siitä tarvitaan täsmätietoa, jotta ympäristömme ja kasvinviljely voivat hyvin.

Uutiset Lue lisää

Uusia tutkimustuloksia Terrafamen purkuvesien leviämisestä Nuasjärvessä

helmi 27, 2017

Kainuun ELY-keskus on seurannut tehostetusti Nuasjärven tilan kehittymistä. ELY-keskus tilasi Geologian tutkimuskeskukselta (GTK) tutkimuksen, jossa kartoitettiin Terrafamen purkuputkesta johdettujen käsiteltyjen jätevesien leviämistä ja syvänteiden vedenlaatua Nuasjärvessä loka- ja marraskuussa 2016.

Uutiset Lue lisää

Ramboll valvoo suorien jätevesipäästöjen sulkemisohjelmaa Pietarissa

helmi 13, 2017

Pietarin kaupunki ja Pietarin vesilaitos Vodokanal kehittävät viemäriverkostoaan ja jätevedenpuhdistuslaitoksiaan saavuttaakseen EU-direktiivien mukaisen tason jäteveden keräyksessä ja puhdistuksessa. Investointia rahoittavat kansainväliset rahoitusorganisaatiot. Ramboll koordinoi ja valvoo investointiohjelman toteuttamista vuoden 2017 loppuun.

Uutiset Lue lisää

Wärtsilä ja Seabin Project yhdistävät voimansa taistelussa valtamerten muovijätettä vastaan

helmi 10, 2017

Teknologiakonserni Wärtsilä on allekirjoittanut sopimuksen Seabin Projectin kanssa liittymisestä heidän globaaliin pilottiohjelmaansa, joka tarjoaa ratkaisuja maailmanlaajuiseen valtamerien roskaantumiseen. Projekti lähestyy haastetta useista näkökulmista painottaen etenkin koulutusta, tutkimusta ja teknologiaa.

Uutiset Lue lisää