Arkisto marraskuu, 2016

Puhtaista vesi- ja kalavaroista sekä vesiosaamisesta Suomen vientivaltti

marras 28, 2016

Hallitus edistää Suomen runsaisiin vesi- ja kalavaroihin sekä korkealaatuiseen osaamiseen perustuvan liiketoiminnan kasvua ja kansainvälistymistä. Biotalouden ministerityöryhmä hyväksyi 25. marraskuuta sinisen biotalouden kehittämissuunnitelman, jota on valmisteltu maa- ja metsätalousministeriön johdolla. Tavoitteena on kasvattaa uusiutuvien vesiluonnonvarojen kestävään käyttöön perustuvaa liiketoimintaa.

Uutiset Lue lisää

Yhdyskuntalietteen hyötykäyttö voi aiheuttaa haittaa ympäristölle

marras 28, 2016

Nykyisillä yhdyskuntalietteen käsittelymenetelmillä ei pystytä poistamaan riittävän tehokkaasti tiettyjä lietteen sisältämiä haitallisia aineita. Suomen ympäristökeskuksen tutkimuksessa kompostoinnin ja mädätyksen läpikäyneestä lietteestä löytyi edelleen muun muassa erilaisia pysyviä ja haitallisia yhdisteitä kuten bromattuja palonsuoja-aineita (PBDE), perfluorattuja alkyyliyhdisteitä (PFAS) sekä lääkeaineita.

Uutiset Lue lisää

Helsinki neutraloi yhdyskuntajätevesien fosforijalanjälkeä

marras 28, 2016

Helsingistä tulee Itämeren ensimmäinen fosforineutraali kaupunki yhdyskuntajätevesien osalta. Helsingin kaupungin ja John Nurmisen Säätiön yhteishankkeessa Helsinki neutraloi Viikinmäen puhdistamon fosforijalanjäljen rahoittamalla valkovenäläisen Vitebskin jätevesien puhdistusta.

Uutiset Lue lisää

Itämeren suojelun ekonomian lahjoitusprofessuurille jatkokausi

marras 27, 2016

Itämeren suojelun ekonomian professuuri on saanut jatkokauden vuoteen 2021 asti. Viisivuotisen jatkokauden rahoittavat Helsingin kaupunki ja Helsingin yliopisto yhdessä. Professuuri keskittyy Itämeren suojelun taloudellisiin kysymyksiin.

Uutiset Lue lisää

Suolapulssien vaikutus näkyy nyt Suomen rannikolla

marras 18, 2016

Itämerelle aiemmin tänä vuonna saapuneiden suolapulssien vaikutus näkyy nyt Suomen rannikolla. Helsingin edustalla 46 metrin syvyydessä tehtiin 16.11. normaalista hyvin poikkeavia havaintoja meriveden laadusta.

Uutiset Lue lisää