Arkisto elokuu, 2016

Kotimaiset vesihuoltolaitokset yhteistyöllä energiaviisaammiksi

elo 31, 2016

Suomalaiset vesihuoltolaitokset etsivät uusia tapoja tehostaa energiankäyttöään Vesilaitosyhdistyksen ja Motivan johdolla. Alan yhteishankkeessa kootaan ja jaetaan tietoa ja kokemuksia toimista ja teknisistä ratkaisuista, jotka auttavat vesilaitoksia entistä fiksummassa ja taloudellisemmassa energiankäytössä.

Uutiset Lue lisää

HSY:n asiakkaille tärkeintä on vedenlaatu ja toimiva jätehuolto

elo 29, 2016

Vuosittain toteutettavalla asiakastyytyväisyystutkimuksella selvitetään Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n asiakastyytyväisyyttä sekä kuluttajien kokemuksia ja arvioita vesihuollosta, jätehuollosta sekä seutu- ja ympäristötiedosta. Vastauksissa ollaan tärkeiden perusasioiden äärellä. Tärkeintä on puhdas vesi, sujuvat ja häiriöttömät jäteastioiden tyhjennykset sekä puhtaat jätetilat. Näissä asioissa on asiakkaiden mukaan myös onnistuttu.

Uutiset Lue lisää

Itämeren tila muuttuu: ravinnekuormitus vähenee, pintaveden laatu paranee

elo 29, 2016

Itämereen kohdistuva ulkoinen ravinnekuormitus on pienentynyt huomattavasti viimeisten vuosikymmenten aikana. Kuormituksen väheneminen näkyy esimerkiksi Helsingin edustan merialueen pintaveden ravinnepitoisuuksien pitkäaikaisena laskuna, mikä ei kuitenkaan tarkoita, että Itämeren tila on yksiselitteisesti paranemassa. Ravinnekuormitus ja muut muutokset ympäristössä, esimerkiksi ilmastonmuutos, vaikuttavat yhdessä Itämeren monimutkaisissa prosesseissa.

Uutiset Lue lisää

Pohjanmaan jokien virtaamat edelleen suuria

elo 18, 2016

Pohjanmaan jokien virtaamat ovat edelleen poikkeuksellisen suuria, vaikka vedet ovatkin pääosin laskussa. Maalahdenjoen vesi on osittain noussut vielä keskiviikkonakin ja vastaa keskimäärin kerran kuudessa vuodessa toistuvaa tulvaa. Useilla pienemmillä teillä sekä monin paikoin pelloilla ja pihoilla on edelleen vettä eri puolilla Pohjanmaata ja Etelä-Pohjanmaata.

Uutiset Lue lisää

Maa- ja vesitekniikan tuelta 2 miljoonaa euroa Aalto-yliopistolle

elo 15, 2016

Lahjoituksella tehostetaan vesitekniikan tohtorinkoulutusta ja kehitetään uutta yhteistyön mallia.

Uutiset Lue lisää