Arkisto heinäkuu, 2016

Lapin pohjavesialueiden uusi luokitustyö on käynnistynyt

heinä 25, 2016

Uuden vuonna 2015 voimaan tulleen lain myötä kaikkia pohjavesialueita tarkastellaan niiden suojelutarpeen ja vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden kannalta kuin ne luokiteltaisiin ensimmäisen kerran.

Uutiset Lue lisää

Vantaanjoen uimavedessä havaittiin bakteereita, tilanne normalisoitui loppuviikosta

heinä 18, 2016

Uimavesinäytteet otettiin viime viikolla kolmelta Vantaanjoen varren uimarannalta ja kolmelta Länsi-Helsingin yleiseltä uimarannalta.

Uutiset Lue lisää

Luonnontilassa olevat lähteet vähissä Pirkanmaalla

heinä 18, 2016

Pirkanmaalla aloitettiin keväällä pohjavesialueiden rajaus ja luokittelu. Tehtävä perustuu vuonna 2015 uudistettuun lakiin vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä. Uuden lainsäädännön myötä kaikkia pohjavesialueita tarkastellaan niiden suojelutarpeen ja vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden kannalta.

Uutiset Lue lisää

Vedenlaadun mittaaminen jokivesistöissä tehostuu

heinä 03, 2016

Varsinais-Suomen ELY-keskus laajentaa jatkuvatoimisten vedenlaatumittareiden verkostoaan jokivesistöissä. Mittareilla saadaan aiempaa huomattavasti tarkempaa tietoa jokien mereen kuljettamasta ravinnekuormituksesta lähes reaaliaikaisesti. Tietoja tarvitaan erityisesti vesiensuojelu- ja vesienhoitotoimenpiteiden vaikutusten seurannassa.

Uutiset Lue lisää