Arkisto toukokuu, 2016

Mitä pohjavesikonfliktit opettavat yhteistyöstä?

touko 31, 2016

Yhdyskuntasuunnittelun suurhankkeet voivat pitkittyä ja jopa kaatua ristiriitoihin eri osapuolten välillä. Miten hankkeet saataisiin hoidettua hyvässä yhteistyössä? Diplomi-insinööri Vuokko Kurki analysoi väitöstyössään kahta pohjavesihanketta ja niihin liittyviä kiistakysymyksiä.

Uutiset Lue lisää

Länsi-Espoon runkovesijohto käyttöön vuoden 2016 aikana

touko 29, 2016

Pituudeltaan 14 kilometrinen vesijohto yhdistää Espoon läntisen vesijohtoverkoston Helsingin verkostoon. Uusi runkoyhteys parantaa sekä Espoon että Kirkkonummen vedenjakelua asukasmäärän kasvaessa.  Siihen sisältyy kolme paineenkorotusasemaa, joista vesi pumpataan Espoon eri painepiireihin.

Uutiset Lue lisää

Valtio valmistautuu Terrafamen kaivoksen sulkemiseen

touko 26, 2016

Valtio valmistautuu Terrafame Oy:n Sotkamon kaivoksen hallittuun sulkemiseen. Sulkeminen toteutetaan siten, että ympäristöturvallisuus varmistetaan kaikissa olosuhteissa.

Uutiset Lue lisää

Euroopan parhaan jätevedenpuhdistamon suunnittelu on alkanut

touko 16, 2016

Tulevalla uudella vuosikymmenellä jätevesi pumpataan uusia putkilinjoja pitkin Hyväristönmäelle rakennettavaan huippumoderniin puhdistuslaitokseen. Puhdistusvaatimukset ovat Suomen tiukimmat erittäin herkän purkuvesistön vuoksi. Alustavien suunnitelmien mukaan puhdistamo otettaisiin käyttöön vuonna 2021 ja ympäristölupa saataneen tämän kesän aikana. Asukkaita kutsutaan mukaan Hyväristönmäen asukaspaneeliin.

Uutiset Lue lisää

Jäätalvi päättyi Suomen merialueilla

touko 16, 2016

Ilmatieteen laitoksen Jääpalvelu julkaisi 12.5. kauden viimeisen jääkartan ja -tiedotuksen. Jääpalvelutoiminta lopetetaan tavanomaista aikaisemmin, muttei ennätyksellisen varhain. Viime talvena viimeinen kartta julkaistiin jo 7. toukokuuta, mikä on varhaisin lopettamispäivä.

Uutiset Lue lisää