Arkisto huhtikuu, 2016

Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan jokien pinnat nopeassa nousussa

huhti 28, 2016

Viime päivien runsaat sateet näkyvät pohjalaisjokien vedenkorkeuksissa ja virtaamissa. Kyrönjoen pinta nousi keskiviikon aikana Ilmajoella Nikkolassa 1,5 metrillä ja jatkanee ennusteiden mukaan nousuaan vielä ainakin tämän päivän.

Uutiset Lue lisää

Ympäristöministeriön ehdotus jätevesisääntelyn kohtuullistamisesta lausunnolle

huhti 27, 2016

Ympäristöministeriö ehdottaa lievennyksiä haja-asutuksen jätevesien käsittelyä koskevaan sääntelyyn.  Lakiehdotuksen mukaan kiinteistöjen jätevesijärjestelmä tulisi kunnostaa tiettyjen remonttien yhteydessä. Määräaikaan sidottu olisi ainoastaan vesistön läheisyydessä tai pohjavesialueella olevan kiinteistön jätevesijärjestelmän kunnostus.

Uutiset Lue lisää

Ramboll selvittää ilmastonmuutokseen sopeutumista New Yorkissa

huhti 26, 2016

New Yorkin kaupungin ympäristönsuojeluosasto valitsi Rambollin selvittämään, kuinka kaupunki voi hallita sadevesiä ja varautua rankkasateiden aiheuttamiin tulviin.

Uutiset Lue lisää

Risteilyalusten jätevesien päästökielto voimaan Itämerellä

huhti 22, 2016

Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO päätti tänään 22.4.2016 Itämeren eritysaluetta koskevien määräysten voimaantulosta. Määräyksillä kielletään risteilylaivojen käymäläjätevesien päästäminen suoraan mereen. Kaikki Itämeren maat olivat yksimielisesti päätöksen takana.

Uutiset Lue lisää

Jätevedenpuhdistamolta fosfori ja typpi lannoitteeksi

huhti 19, 2016

HSY:ssä käynnistyi tänä keväänä RAVITA-hanke (RAVInteiden TAlteenotto). Sen päätavoitteena on tutkia jätevedenpuhdistamolla jälkisaostetun kemiallisen fosforilietteen jatkokäsittelyä niin, että tuloksena syntyisi joko lannoiteteollisuuden raaka-aine tai jopa lopputuotteeksi soveltuva tuote.

Uutiset Lue lisää