Arkisto tammikuu, 2016

Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautumiseen uusi opas

tammi 28, 2016

Oppaan ensisijainen tarkoitus on tukea vesihuoltolaitoksia varmistamaan vesihuoltopalveluiden mahdollisimman suuri toimintavarmuus kaikissa tilanteissa, mutta sen avulla vesihuoltolaitokset myös täyttävät lainsäädännön vaatimukset varautumisen suhteen.

Uutiset Lue lisää

Uudet esitteet kannustavat suojelemaan pohjavettä

tammi 28, 2016

Suomen keskeiset pohjavesiasiantuntijat kokosivat tietoa ja ohjeita erilaisille toimijoille kotitalouksista pienteollisuuteen. Pohjavettä on suojeltava huolellisesti ennakoiden, sillä likaantunutta vettä on hyvin vaikea puhdistaa. Suurin osa suomalaisten juomavedestä on peräisin pohjavedestä.

Uutiset Lue lisää

Uusi koko Suomen meriluontoa esittelevä karttapalvelu avattu

tammi 28, 2016

VELMU eli vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma on 12 toimintavuotensa aikana kerännyt tietoa merialueemme levistä, kasveista, selkärangattomista ja kaloista sekä merenpohjan geologisista ominaisuuksista. Aineistoa on 96500 videopisteeltä ja 23200 sukelluspisteeltä sekä tuhansilta pohjaeläin- ja kalanpoikasnäytepisteiltä.

Uutiset Lue lisää

Tiisijärven tila parani kunnostuksen seurauksena

tammi 25, 2016

Tiisijärven kunnostushankkeessa on onnistuttu vähentämään Lapuan Tiisijärveen tulevaa kuormitusta ja parantamaan järven tilaa. Kunnostuksen seurauksena Tiisijärven veden humus-, typpi- ja rautapitoisuudet pienenivät, happamuus väheni ja vesi kirkastui selvästi.

Uutiset Lue lisää

Pöyrylle toimeksianto Sveitsissä

tammi 14, 2016

Pöyry on saanut sveitsiläiseltä vesilaitosyhdistykseltä GVRZ:lta (Gewässerschutzverband der Region Zugersee, Küssnachtersee, Aegerisee) suunnittelu- ja työmaavalvontapalveluita sisältävän toimeksiannon, joka koskee Schönaussa sijaitsevan jätevedenpuhdistamon laajennusta. Laajennushankkeessa toteutetaan uusi prosessiyksikkö orgaanisten haitta-aineiden puhdistukseen.

Uutiset Lue lisää