Arkisto joulukuu, 2015

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

joulu 24, 2015

Vesitalous-lehden toimitus kiittää lukijoita ja yhteistyökumppaneita kuluneesta vuodesta. Hyvää Joulua ja menestystä vuodelle 2016!  

Uutiset Lue lisää

ELY-keskus ei hyväksynyt Terrafame Oy:n ilmoittamia ylimääräisiä juoksutuksia

joulu 24, 2015

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut päätöksen koskien Terrafame Oy:n ympäristönsuojelulain 123 §:n perusteella tekemää ilmoitusta. Kainuun ELY-keskus katsoi, että hätäjuoksutukset ovat sinänsä ympäristö- ja patoturvallisuuden kannalta perusteltuja eikä niitä olisi kiellettävä niiden aiheuttamien ympäristövaikutusten perusteella.

Uutiset Lue lisää

Maa- ja vesitekniikan tuelta 800 000 euroa vesitekniikan tutkimukseen

joulu 16, 2015

Maa- ja vesitekniikan tuki on myöntänyt vuonna 2015 yhteensä noin 800 000 euroa apurahoja Aalto yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmän toiminnan kehittämiseen ja tutkimushankkeisiin.

Uutiset Lue lisää

Stora Enson ja Kemiran vedenhuoltohanke Kiinassa onnistuneesti päätökseen

joulu 16, 2015

Stora Enson ja Kemiran kolmivuotinen vedenhuoltoa parantava yritysvastuuhanke Guangxin provinssissa Etelä-Kiinassa on saatu päätökseen. Vuonna 2013 aloitetun hankkeen tavoitteena oli löytää uusia ratkaisuja vastuulliseen vedenhuoltoon osallistamalla sidosryhmiä, toimimalla paikallisyhteisössä sekä parantamalla tarvittavia tietoja ja taitoja.

Uutiset Lue lisää

Kainuun ELY-keskus antoi päätöksen Talvivaaran lähivesistöjen tilan korjaamisesta

joulu 11, 2015

Talvivaaran kaivosalueella Sotkamossa tapahtui vuoden 2012 marraskuussa kipsisakka-altaan vuoto, jonka seurauksena kaivosalueen lähimpiin vesistöihin pääsi haitallisia määriä muun muassa raskasmetalleja. Lisäksi kaivokselta vesistöihin johdettu vesi oli jo tätä ennen aiheuttanut sulfaattipitoisuuden kohoamisesta johtuvaa kerrostumista lähimmissä vesistöissä.

Uutiset Lue lisää