Arkisto kesäkuu, 2015

Sinilevän määrä Suomen vesialueilla vähäinen

kesä 29, 2015

Sinileväkukintojen määrä on edelleen pieni sisävesillä. Runsaita kukintoja on havaittu viime viikon aikana ainoastaan muutamalla havaintopaikalla järvillä. Suomen merialueilla sinileviä ei ole havaittu.

Uutiset Lue lisää

EIP rahoittaa Blominmäen puhdistamon rakentamista

kesä 28, 2015

Euroopan Investointipankki (EIP) on myöntänyt 100 miljoonan euron pitkäaikaisen lainan Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY:lle. Lainalla rahoitetaan jätevedenpuhdistamon rakentamista Espoon Blominmäkeen.

Uutiset Lue lisää

Pohjavedensuojelusta viestintämateriaalia

kesä 25, 2015

Pohjavesialueella toimivat ovat avainasemassa vedenhankintaan käytettävien pohjavesien laadun turvaamisessa. Siksi näille toimijoille tarvitaan herättelevää ja helppolukuista materiaalia toiminnan mahdollisista haitallisista vaikutuksista pohjaveden laatuun ja pohjavesialueella kielletyistä, vaadittavista tai suositeltavista toimenpiteistä.

Uutiset Lue lisää

Blominmäen jätevedenpuhdistamon luolastolouhinta alkaa syyskuussa

kesä 17, 2015

Espoon Blominmäkeen rakennettavan HSY:n jätevedenpuhdistamon luolaston louhinta käynnistyy 16. syyskuuta 2015.

Uutiset Lue lisää

Pääkaupunkiseudun jätevedet puhdistettiin tehokkaasti vuonna 2014

kesä 17, 2015

Pääkaupunkiseudun jätevedet puhdistetaan kahdella Suomen suurimmalla jätevedenpuhdistamolla: Helsingin Viikinmäessä ja Espoon Suomenojalla. Puhdistamot täyttivät vuonna 2014 kaikki ympäristöluvan määräykset. Niiden typpikuormitus mereen oli 973 tonnia ja fosforikuormitus 33 tonnia. Asukasmäärään suhteutettuna päästömäärät ovat erittäin alhaiset.

Uutiset Lue lisää