Arkisto huhtikuu, 2015

Hämeen ELY-keskus tukee haja-asutusalueiden jätevesineuvontaa

huhti 27, 2015

Hämeen ELY-keskus on myöntänyt Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:lle 109 700 euroa avustusta haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan. Neuvontatyö käynnistyy keväällä 2015 ja kestää noin vuoden.

Uutiset Lue lisää

Koskeljärven säännöstelypatojen perusparannustyöt on aloitettu

huhti 25, 2015

Varsinais-Suomen ELY-keskus rakennuttaa Koskeljärven kolmelle säännöstelypadolle uudet tasoluukut ja nostokoneistot.

Uutiset Lue lisää

Talvivaara sai ympäristöluvan purkuputkelle

huhti 25, 2015

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt ympäristöluvan Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesälle Talvivaaran kaivoksen toiminnan olennaiseen muuttamiseen koskien käsiteltyjen jätevesien johtamista.

Uutiset Lue lisää

Kokemäenjoen nikkelipäästön seurantatulokset ja loppuraportti valmistuneet

huhti 22, 2015

Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n (NNH) nikkelituotannossa tapahtui poikkeuksellinen päästö Kokemäenjokeen Harjavallan patoaltaaseen 5.-6.7.2014. Vesistöön päätyi noin 66 tonnia nikkeliä ja pienempiä määriä muita haitta-aineita, kuten 1,3 tonnia kobolttia. Nikkeli esiintyi päästössä nikkelisulfaattiliuoksena.

Uutiset Lue lisää

Pohjois-Pohjanmaan jokien tulvatilannetta seurataan

huhti 22, 2015

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan Oulujoen eteläpuolen jokien valuma-alueilta suurin osa lumesta on jo sulanut ja virtaamat kääntyneet laskuun. Kuitenkin virtaamat joissa pysyvät tavanomaista suurempina niin kauan, kunnes loputkin lumet sulavat. Säännösteltyjä järviä täytetään kesäkorkeuksiin.

Uutiset Lue lisää