Arkisto maaliskuu, 2015

Helsinki rakentaa luonnonmukaisen hulevesirakenteen Pohjois-Pasilaan

maalis 29, 2015

Helsinki rakentaa luonnonmukaisen hulevesirakenteen Pohjois-Pasilan Maunulanpuistoon kevään 2015 aikana. Rakenne puhdistaa muun muassa raskasmetalleja ja ravinteita Maaliikennekeskuksen ja Metsäläntien hulevesistä ennen niiden johtamista Haaganpuroon. Haaganpuro on lohi- ja siikapitoinen vesistö.

Uutiset Lue lisää

Jätevesiasetuksen siirtymäaika pitenee ja lievennyksiä valmistellaan

maalis 29, 2015

Valtioneuvosto on hyväksynyt asetuksen haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen siirtymäajan pidentämisestä. Siirtymäaikaa jatketaan kahdella vuodella 15. maaliskuuta 2018 asti.

Uutiset Lue lisää

Vanajaveden pohjasedimentit odotettua puhtaampia

maalis 25, 2015

Vanajaveden pohjasedimentit ovat odotettua puhtaampia. Huolimatta rannoilla vuosikymmeniä jatkuneesta teollisesta toiminnasta vain joissain paikoin sedimentti todettiin pilaantuneeksi. Näissä paikoissa sedimentin haitta-ainepitoisuudet hankaloittavat vesistön kunnostus­työtä. Tämä käy ilmi Vanajavesikeskuksen ja Hämeen ELY-keskuksen teettämän tutkimuksen tuloksista.

Uutiset Lue lisää

Vesihuoltoalan korkeakouluopetuksen tarveselvitys on valmistunut

maalis 22, 2015

Mikäli alan koulutuksen kehittämiseen ei panosteta merkittävästi nykyistä enemmän, alan arvioidaan taantuvan ja infrastruktuurin tilan entisestään heikkenevän.

Uutiset Lue lisää

Happamoituneet vesistöt Euroopassa toipuneet

maalis 22, 2015

Euroopan rikki- ja typpipäästöjen happamoittamat järvet ja joet ovat toipuneet happamoitumisesta ennusteiden mukaisesti. Mittaustulosten ja mallinnukseen perustuvien ennusteiden vertaaminen osoittaa, että mallinnuksella voidaan luotettavasti arvioida kaukaa kulkeutuvien ilmansaasteiden pitkäaikaisvaikutuksia vesikemiallisiin muutoksiin.

Uutiset Lue lisää