Arkisto helmikuu, 2015

Viime vuonna ennätyssaalis kalastajille

helmi 06, 2015 No Comments

Merialueen ammattikalastuksen kokonaissaalis oli ennakkoarvion mukaan 148 miljoonaa kiloa vuonna 2014. Saalis on vuodesta 1980 lähtien tehtyjen tilastojen mukaan kaikkien aikojen suurin. Edellisvuodesta saalis kasvoi kymmenen miljoonaa kiloa.

Lue lisää

Vesihuolto 2015 -päivien ohjelma julkaistu

helmi 01, 2015 No Comments

Valtakunnalliset  Vesihuolto 2015 – päivät kokoavat vesihuoltoalan ammattilaiset kuulemaan tutkimusten ja kehittämishankkeiden tuloksia sekä käytännön kokemuksia.

Lue lisää

Kasvinsuojeluaineita päätyy vesistöihin vain vähän

helmi 01, 2015 No Comments

Kasvinsuojeluaineista ei aiheudu laajoja ongelmia Suomen vesistöille. Kasvinsuojeluaineita päätyy vesistöön maatalousvaltaisilla alueilla, mutta niiden pitoisuudet ovat pääosin alhaisia. Paikallisia haitta-aineiden ympäristönlaatunormien ylityksiä kuitenkin löytyy.

Lue lisää

Lapväärtinjoen alaosan kunnostus valmistumassa

helmi 01, 2015 No Comments

Lapväärtinjoen alaosan väylien kunnostushankkeen viimeiset kaivutyöt on tehty jokisuiston alimmalla osalla, jossa työt saatiin valmiiksi tammikuun aikana. Viimeistelytöissä kaivettiin väylän alinta osaa sekä poistettiin aikaisemmin työalueelle jääneitä kiviä. Työ toteutettiin proomulta ja kaivettu materiaali vietiin proomulla rantaan, josta se kuljetetaan läjitysalueelle.

Lue lisää