Arkisto helmikuu, 2015

Jätevesiviikkoa vietetään toukokuussa

helmi 27, 2015

Jätevesiviikolla 18.–24. toukokuuta kannustetaan kiinteistönomistajia tarkistamaan jätevesijärjestelmänsä ja suunnittelemaan sen uudistamista hyvissä ajoin. Tavoitteena on opastaa askel askeleelta, miten jätevesien käsittelyn saa kuntoon ja mitä kaikkea kannattaa ottaa huomioon.

Uutiset Lue lisää

Tenojoen lohisaalis kasvoi edellisvuodesta

helmi 27, 2015

Kalastuskaudella 2014 Tenojoelta nousi lohta saaliiksi 99 150 kiloa. Kokonaissaalis kasvoi 24 prosenttia edellisvuodesta, mutta oli noin 20 prosenttia pienempi kuin pitkän aikavälin keskisaalis; 125 tonnia. Lohisaaliista kalastettiin Suomen puolelta yli 54 tonnia ja Norjan puolelta reilut 44 tonnia.

Uutiset Lue lisää

Uutta tietoa turvetuotannon vesistökuormituksesta

helmi 25, 2015

Turvetuotannon vesienkäsittelyn tehostaminen viime vuosina on pienentänyt vesistöihin kohdistuvaa kuormitusta. Kesän rankkasateista johtuvien virtaamahuippujen aikainen kuormitus ei heikennä vesienkäsittelyn puhdistustehokkuutta.

Uutiset Lue lisää

Pirkanmaan vesihuollon tulevaisuuden linjaukset valmistuneet

helmi 20, 2015

Pirkanmaan ELY-keskuksen, Pirkanmaan liiton ja alueen kuntien yhteistyössä valmistelemassa kehittämissuunnitelmassa luodaan periaatteet vesihuollon kehittämistoimille Pirkanmaalla. Tähtäin on vuodessa 2040, ja suunnitelma toimii myös tausta-aineistona Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 valmistelussa.

Uutiset Lue lisää

Tiivis kaupunkirakentaminen heikentää vesistöjen tilaa

helmi 18, 2015

Kaupungistumisella ja kaupunkialueiden maankäytöllä on merkittävä vaikutus vesiekosysteemien hyvinvointiin. Kaupungistuneista valuma-alueista ohjautuu vesistöihin niin ravinteita kuin raskasmetallejakin. Kaupunkien ja niiden viheralueiden suunnittelulla on suuri merkitys valumavesien määrään ja laatuun.

Uutiset Lue lisää