Arkisto tammikuu, 2015

Kunnilla iso rooli Itämeren suojelussa

tammi 27, 2015

Kunnilla on merkittävä rooli Itämeren suojelussa, todetaan Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen toteuttamassa tutkimuksessa. Vaikka päästövähennystavoitteet Itämeren suojelemiseksi on laadittu valtiotasolle, käytännössä vähennykset toteutetaan paikallistasolla, kuten kunnissa.

Uutiset Lue lisää

Opas elintarviketeollisuuden vesihuollosta

tammi 27, 2015

Maa- ja metsätalousministeriö on julkaissut oppaan elintarvikeyrityksen ja vesihuoltolaitoksen asiakkuussuhteen sujuvasta järjestämisestä. Oppaaseen on koottu vaatimukset, ohjeet ja suositukset yrityksen ja laitoksen väliselle yhteistyölle.

Uutiset Lue lisää

Suomen Akatemialta rahoitusta merentutkimukseen

tammi 26, 2015

SYKEn vetämä suomalaisen merentutkimuksen FINMARI-konsortio on saanut 1,25 miljoonan euron rahoituksen Suomen Akatemialta. Akatemia on vastikään myöntänyt yhteensä 19,3 miljoonaa euroa 48:lle eri alojen tutkimusinfrastruktuurihankkeelle.

Uutiset Lue lisää

Öljypäästöjä merialueilla edellisvuotta enemmän

tammi 26, 2015

Vuonna 2014 Suomen viranomaisten tietoon tuli noin kolmannes edellisvuotta enemmän havaintoja mahdollisista öljypäästöistä merialueilla. Öljyksi varmistettiin lopulta 68 päästöä. Valtaosa päästöistä oli erittäin pieniä ja tapahtui sataman tai rannikon tuntumassa. Kahdessa tapauksessa mereen päätyi arviolta yli 1 kuutiometri öljyä.

Uutiset Lue lisää

Talvivaaran alennettava vedenkorkeuksia patoaltaillaan

tammi 20, 2015

Kainuun ELY-keskus kehottaa Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesää alentamaan vedenkorkeuksia kaivosalueen patoaltaissa. Kaivokselta pohjoisen suuntaan olevalla Latosuon altaalla sekä etelän suunnassa olevalla Kortelammen altaalla vesi on noussut yli patojen ylivedenkorkeuden tason.

Uutiset Lue lisää