Arkisto joulukuu, 2014

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

joulu 24, 2014

Vesitalouden toimitus kiittää lukijoita ja yhteistyökumppaneita kuluneesta vuodesta. Hyvää Joulua ja menestystä vuodelle 2015!

Uutiset Lue lisää

Uudistus lainsäädäntöön pohjavesistä

joulu 19, 2014

Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämistä koskevaan lakiin on lisätty uusi pohjavesien rajaamista ja luokittelua sekä suojelusuunnitelmia koskeva luku.

Uutiset Lue lisää

Hajajätevesiasetukseen esitetään muutoksia

joulu 18, 2014

Haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen siirtymäaikaa esitetään pidennettäväksi ja lainsäädäntöön ryhdytään valmistelemaan lievennyksiä. Hajajätevesiasetuksen siirtymäsäännöksiä esitetään muutettavaksi siten, että siirtymäaikaa jatketaan kahdella vuodella 15 päivään maaliskuuta 2018 asti.

Uutiset Lue lisää

Opetusvideoita vesijohtoveden klooripitoisuuden mittaamiseen ja laskentaan

joulu 18, 2014

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tuottanut vesihuoltoammattilaisten työn tueksi videot klooripitoisuuden mittaamisesta ja laskemisesta jatkuvana annosteluna ja kerta-annoksena.

Uutiset Lue lisää

Talvivaaran kaivosalueen vesitasetta seurataan tehostetusti

joulu 18, 2014

Kainuun ELY-keskus jatkaa tehostettua valvontaa Talvivaaran kaivosalueella Sotkamossa. Kaivostoimintaa harjoittavan Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssi jatkuu julkisselvityksenä, ja konkurssipesä on velvollinen noudattamaan kuormitusta koskevia lupamääräyksiä.

Uutiset Lue lisää