Arkisto elokuu, 2014

Uusi karttapalvelu Merenkurkun meriympäristöstä

elo 26, 2014

SeaGIS-hanke on koonnut olemassa olevaa tietoa yhteen koko Merenkurkun alueelta. Uusi palvelu esittelee lähes 400 erilaista tietoalustaa sekä Suomesta että Ruotsista, joihin on koottu kaikenlaista tietoa muinaismuistoista kalojen kutupaikkoihin, toisen maailmansodan aikaisista pakoteistä nykypäivän päästölähteisiin.

Uutiset Lue lisää

Blominmäen puhdistamon kustannusarviota tarkennettiin

elo 22, 2014

Espoon Blominmäkeen rakennettavan Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän jäteveden-puhdistamon rakentamiskustannuksiksi arvioidaan 371 miljoonaa euroa kesäkuun 2014 hintatasossa.

Uutiset Lue lisää

Muutoksia vesihuollon lainsäädäntöön

elo 22, 2014

Kunnat ja vesihuoltolaitokset saavat käyttöönsä uusia keinoja, joilla voidaan vähentää vesihuollon riskejä ja parantaa muun muassa sadevesitulvien hallintaa taajamissa. Tasavallan presidentti vahvisti tänään syyskuun alussa voimaan tulevat muutokset vesihuoltolakiin ja maankäyttö- ja rakennuslakiin.

Uutiset Lue lisää

Valtioneuvostolta esitys pohjavesialueiden rajaamisesta, luokittelusta ja suojelusuunnitelmista

elo 21, 2014

Hallitus tehostaa pohjavesien suojelua. Valtioneuvosto antoi tänään esityksen, jossa vesienhoidon ja merenhoidon järjestämistä koskevaan lakiin lisätään uusi pohjavesien rajaamista ja luokittelua sekä suojelusuunnitelmia koskeva luku.

Uutiset Lue lisää

Valtioneuvosto päätti Itämeren tilan seurantaohjelmasta

elo 21, 2014

Valtioneuvosto päätti tänään Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmasta vuosille 2014 -2020. Itämeren tilaa ja siihen kohdistuvia ympäristöpaineita ryhdytään seuraamaan jatkossa entistä laajemmin, sillä seurannan piiriin tulevat uusina meressä esiintyvät vieraslajit, roskaantuminen ja vedenalainen melu. Lisäksi eräät meriluonnon monimuotoisuutta sekä haitallisia ja vaarallisia aineita koskevat seurannat laajenevat.

Uutiset Lue lisää