Arkisto helmikuu, 2011

Drink Finland – tehtävä Suomelle

helmi 04, 2011

Vuonna 2008 asetettiin niin sanottu maabrändivaltuuskunta pohtimaan, kuinka saamme maailman kääntymään puoleemme entistä useammin ja tehokkaammin. Marraskuussa 2010 työryhmä julkaisi loppuraporttinsa, johon sisältyi muun muassa tavoite: Suomen järvet juomakelpoisiksi vuoteen 2030 mennessä. Maabrändivaltuuskunnan asettamisen taustalla on hallitusohjelma, jossa Suomen maakuvan vahvistaminen on yksi hallituskauden keskeisiä tavoitteita. Valtuuskunnan tehtäväksi asetettiin laatia perusta Suomen maabrändin luomiselle. Maabrändillä […]

Uutiset Lue lisää

Vesitalouteen erityisosaamista uudentyyppisellä täydennyskoulutuksella

helmi 04, 2011

Seinäjoen ammattikorkeakoulun Maa- ja metsätalouden yksikössä käynnistyy korkeakoulutetuille suunnattu maaseudun vesitalouden erityisasiantuntijuuden oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus. Koulutuksessa paneudutaan vesitalouden kehittämiskohteisiin erityisesti työssäoppimisen kautta. Maaseudun vesitalouteen keskittyvällä täydennyskoulutuksella päivitetään vesitalouden ammattilaisten osaamista vastaamaan alan moninaisia haasteita ja vuosien varrella alalla tapahtuneita muutoksia. ”Vesi- ja jätevesiasiat tarvitsevat tulevaisuudessa lisää osaajia säännösten tiukentuessa ja vesivaroihin kohdistuvan paineen kasvaessa. Vesitalousasiantuntijat ovat […]

Uutiset Lue lisää

Yhdyskuntatekniikka 2011-näyttely kokoaa alan ammattilaiset Turkuun

helmi 04, 2011

YT-näyttely on vuonna 1983 alkaneen historiansa aikana kohonnut alan selvästi suurimmaksi messutapahtumaksi Suomessa. Joka toinen vuosi järjestettävä YT-näyttely tarjoaa erinomaiset puitteet tutustua yhdyskuntateknisen alan viimeisimpiin tuotteisiin ja palveluihin sekä luoda kontakteja muiden alan ammattilaisten kanssa. Ensimmäinen YT-näyttely järjestettiin vuonna 1983 Kouvolassa, jolloin näytteilleasettajia oli 112 ja kävijämäärä 3700. Tapahtuman mitat kasvoivat tasaisesti vuosituhannen vaihteeseen asti, […]

Uutiset Lue lisää

www.dropler.org – maailman vesitilastot vuorovaikutteisina netissä

helmi 04, 2011

Kuinkahan suuri osa kenialaisista nautti kunnollisesta juomavedestä vuonna 2005? Mikä oli osuus naapurimaassa Tansaniassa? Näyttäisikö tällä olevan suhde maiden lapsikuolleisuuteen? Entäpä jos voisit seurata näiden kahden suureen kehitystä eri maissa animaationa ajan suhteen? Dropler.org -projekti pukee veteen liittyvää tilastotietoa helposti ymmärrettäviksi, interaktiivisiksi visualisaatioiksi. Dropler.org on Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun ammattiainekerho Akvan ja Vesi ja kehitys -ryhmän […]

Uutiset Lue lisää

Vesivaroja koskevaa tietoa halutaan hyödyntää tehokkaammin

helmi 01, 2011

Suomen ympäristökeskuksen hydrologiapalveluita on hyödynnettävä nykyistä kattavammin. Hydrologiset palvelut tuottavat yhteiskunnalle, elinkeinoille ja kansalaisille välttämätöntä tietoa ja ennusteita maamme vesivaroista ja -tilanteesta. Tietojen merkitys kasvaa varauduttaessa ilmastonmuutoksen seurauksiin. Palveluiden kehittämisryhmän raportti valmistui tammikuun lopussa. Työryhmä ehdottaa, että SYKEn hydrologisia palveluita kehitetään muun muassa luomalla yhtenäinen karttapohjainen vesitilanne- ja varoituspalvelu. Tavoitteena on, että tiedot vesitilanteesta ja […]

Uutiset Lue lisää