Talousveden laatuun ja jätevedenpuhdistukseen lisää hallintakeinoja

Tekniikan lisensiaatti Pirjo Rantanen väittelee Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa, rakennetun ympäristön laitoksella 27.11.2020 klo 12. Väitöskirjan nimi Nitrifikaatio talousveden jakelussa ja jäteveden puhdistuksessa – Syyt, seuraukset ja orgaanisen aineen vaikutus.

Uutiset Lue lisää

KTM Jouni Peltomaa HSY:n tulosaluejohtajaksi

Kauppatieteiden maisteri Jouni Peltomaa on valittu vakituiseen virkaan Helsingin seudun ympäristöpalvelujen tukipalvelujen tulosaluejohtajaksi 1.1.2021 alkaen.

Uutiset Lue lisää

Hydrologian ja hydrauliikan täydennyskoulutus alkaa 17.12. Hae mukaan!

Koulutus on osa valtakunnallista vesiosaamisen kehittämishanketta, jolla pyritään vahvistamaan työelämässä olevien vesialan asiantuntijoiden ja ammattilaisten osaamista. Hankkeessa järjestetään yhteensä neljä koulutuskokonaisuutta (moduulia), joista hydrologia ja hydrauliikka on ensimmäinen.

Uutiset Lue lisää

Kunniamainintoja vesihuoltoalalla

Vesilaitosyhdistys ja sen edeltäjät ovat vuodesta 1981 alkaen jakaneet numeroituja kultaisia ansiomerkkejä. Merkkien myöntämisen edellytyksinä ovat erityiset ansiot vesihuollon kehittämisen hyväksi maassamme tehdystä työstä. Ansiomerkin saaneet henkilöt ovat olleet poikkeuksellisen ansioituneita sekä alan asiantuntemusta omaavia. Vuonna 2020 Vesilaitosyhdistyksen hallitus on myöntänyt neljä numeroitua kultaista ansiomerkkiä.

Uutiset Lue lisää

Blominmäen jätevedenpuhdistamon tunnelilouhinnat valmistuivat

Espoon Blominmäen kallioon rakennettavan Helsingin seudun ympäristöpalveluiden uuden jätevedenpuhdistamon tunnelilouhinnat ovat päättyneet. Kallion lujitus- ja tiivistystyöt ja pohjan viimeistely jatkuvat tunneleissa, mutta työmaan vaikutukset ympäristöön vähenevät louhinnan aikaisesta.

Uutiset Lue lisää