Maa- ja metsätalousvaliokunta esittää Vesi on meidän -kansalaisaloitteen hyväksymistä

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö kansalaisaloitteesta ”Vesi on meidän – kansalaisaloite vesihuollon yksityistämisen estämiseksi” (KAA 2/2020 vp) on valmistunut. Valiokunta esittää yksimielisesti kansalaisaloitteen hyväksymistä.

Uutiset Lue lisää

Suomessa kehitetään digitaalista alustaa maailman vesivarantojen hallintaan

Vesivarantojen hallintaan tarvitaan tehokkaampia ratkaisuja. Puhdas vesi on elinehtomme, mutta sen hankinta on kallista erityisesti kuivissa maissa. Lisäksi suuri osa vedestä hukataan verkostovuodoissa. VTT koordinoi hanketta, jossa kehitetään digitaalista alustaa fiksuun vedenhallintaan. Ratkaisua esitellään Finnish Water Forumin webinaarissa Dubain maailmannäyttelyssä 21.6.2021.

Uutiset Lue lisää

Korona-aika on vaikuttanut veden kulutukseen pääkaupunkiseudulla

Veden kulutuksen painopiste on muuttunut korona-aikana Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) toiminta-alueella Espoossa, Helsingissä, Kauniaisissa ja Vantaalla. Osassa kiinteistöjä veden kulutus on noussut ja osassa vähentynyt.

Uutiset Lue lisää

Suomen yleisten uimarantojen vedet ovat laadultaan korkeatasoisia

Yleisten uimarantojen vesissä on Suomessa turvallista uida, selviää Euroopan ympäristökeskuksen juuri julkaistusta uimavesiraportista. Suurin osa Suomen uimavesistä, yli 95 prosenttia, luokiteltiin laadultaan erinomaiseksi tai hyväksi, mikä on kolme prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2019.

Uutiset Lue lisää

Lahti pumppaa fosforia suoraan Kymijärvestä

Euroopan ympäristöpääkaupunki Lahti puhdistaa rehevöitynyttä Kymijärveä suodattamalla.  Uusi menetelmä voi auttaa Suomen rehevöityneitä vesistöjä.

Uutiset Lue lisää