Vesihuollossa odotettavissa mittavia investointeja ja asiakasmaksujen korotuksia

Vesihuollon investointien vuotuinen kokonaistarve on parin seuraavan vuosikymmenen aikana jopa kaksinkertainen nykyiseen tasoon verrattuna. Tämä tarkoittaa, että vuoteen 2040 mennessä vesihuollon maksut tulisi lähes jopa puolitoistakertaistaa. Asiakkailta kerättävillä nykyistä korkeammilla vesimaksuilla vastataan erityisesti rapautuvan maanalaisen vesijohto- ja viemäriverkoston uudistamistarpeeseen.

Uutiset Lue lisää

Väitös: Yhdyskuntien kestävä vesihuolto edellyttää toimiakseen laajaa osaamista

Yhdyskuntien kestävä vesihuolto edellyttää perusteellista yhdyskuntien toimintojen tuntemusta sen lisäksi, että taloudelliset ja hallinnolliset järjestelyt toimivat hyvin ja tekniikka on korkealaatuista. Myös vesihuollon rakenteiden eli talous- ja jätevesiputkistojen ja järjestelmien ylläpito vaatii erityistä huomiota. Tähän tulokseen on päädytty Suomen ympäristökeskuksen ryhmäpäällikkö Jyrki Laitisen väitöskirjassa, joka tarkastetaan Tampereen yliopistossa 11.9.2020.

Uutiset Lue lisää

Koronaviruksen esiintyminen jätevedessä voi olla varoitus tartuntojen lisääntymisestä

Koronan jätevesiseurannassa elokuun lopussa virusta todettiin viidellä sellaisella paikkakunnalla, jolla löydöksiä ei ollut vielä kuun alussa. Elokuun 23.–24. ja 30.–31.8. toteutetuissa seurannoissa koronavirusta löytyi jätevedenpuhdistamoilta Jyväskylässä, Hämeenlinnassa, Kuopiossa, Lappeenrannassa ja Kouvolassa.

Uutiset Lue lisää

Maa- ja vesitekniikan tuelle uusi toiminnanjohtaja

DI Minna Maasilta (34) on nimitetty Maa- ja vesitekniikan tuki ry:n uudeksi toiminnanjohtajaksi 1.9.2020 lähtien.

Uutiset Lue lisää

Vesistöjen kemiallinen tila on edelleen huono

Suomen järvien, jokien ja rannikkovesien kemiallinen tila ei ole parantunut, vaikka useimpien aineiden pitoisuudet alittavat niille asetetut pitoisuusrajat eli laatunormit. Muutaman pysyvän ja eliöihin kertyvän aineen laatunormit ylittyvät laajasti Suomessa ja sen vuoksi pintavesien kemiallinen tila on huono.

Uutiset Lue lisää