Teollisuuden jätevesistä kehitetään kiertotaloustuotteita

Teollisuuden jätevesiä koskeva sääntely tiukentuu, ja luontoon palautuvan veden sisältämien ravinteiden raja-arvot kiristyvät vesistöjen laadun turvaamiseksi. Tämä lisää tarvetta entistä tarkemmille puhdistustekniikoille. Samalla jätevesissä piilee merkittävä raaka-ainepotentiaali. VTT:n koordinoimassa TYPKI-hankkeessa edistetään ravinteiden talteenottoa ja jalostamista teollisuuskemikaalien, rakennusmateriaalien ja lannoitteiden lisäaineiksi.

Uutiset Lue lisää

Kansallinen vesihuoltouudistusohjelma julkaistu

Kansallisen vesihuoltouudistuksen johtoryhmä hyväksyi uudistusohjelman 20.4.2021. Vesihuoltouudistuksen visiona on vastuullinen vesihuolto 2030, joka varmistaa laadukkaat ja turvalliset vesihuoltopalvelut sekä sen, että vesihuoltoala uudistuu hiilineutraaliksi kiertotalouden edelläkävijäksi vuoteen 2030 mennessä.

Uutiset Lue lisää

Stora Enso ja Gasum edistävät kiertotaloutta yhdessä ottamalla käyttöön biokaasulaitoksen Ruotsissa

Stora Enson Nymöllan tehtaalla Ruotsissa on otettu käyttöön biokaasulaitos, joka tuottaa prosessivedestä nesteytettyä biokaasua (LBG). Kyseessä on Stora Enson ja Gasumin yhteistyöprojekti.

Uutiset Lue lisää

HSY tutkii tulevaisuuden vedentuotantoratkaisuja

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY on pilotoinut vedentuotannossa innovatiivista ultrasuodatusta, joka toimii nykyistä kemiallista saostusta nopeammin ja tehokkaammin.

Uutiset Lue lisää

Viemäreiden toimivuutta parannetaan Espoossa

Viemäreiden kapasiteettia on lisättävä toimintavarmuuden turvaamiseksi, koska jätevesimäärä kasvaa kaupungin kehittyessä. Espoon Blominmäen itäisen valuma-alueen investointikokonaisuuden hankesuunnitelma hyväksyttiin Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n hallituksessa 23.4.2021.

Uutiset Lue lisää