Ne­näin­nie­men puh­dis­ta­mo saa jätevedestä mikromuovin talteen tehokkaasti uudella kiekkosuodattimella

Mikromuovien eli polymeeripartikkelien esiintyminen ympäristössä herättää huolta. Muovia kulkeutuu ympäristöön esimerkiksi jätevedenpuhdistamojen kautta. Tuore Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitoksella tehty pro gradu – tutkimus osoitti, että Nenäinniemen jätevedenpuhdistamo Jyväskylässä onnistuu poistamaan 99 prosenttia kotitalouksien ja teollisuuden jäteveden mikromuoveista.

Uutiset Lue lisää

Antibiooteille vastustuskykyisten bakteerien määrä alueella näkyy suoraan jätevesissä

Seitsemän Euroopan maan vertailu osoittaa, että jätevesiin päätyy bakteereille antibioottivastustuskyvyn tuottavia geenejä suorassa suhteessa antibioottiresistenssin yleisyyteen alueella. Modernit jätevedenpuhdistamot näyttävät kuitenkin poistavan antibiooteille vastustuskykyisiä bakteereja vedestä tehokkaasti.

Uutiset Lue lisää

Helsinki rakentaa biohiileen perustuvan hulevesien suodatusaltaan Pohjois-Pasilaan

Helsinki rakentaa hulevesien suodatusaltaan Pohjois-Pasilaan Asesepäntien ja Veturitien risteyksen kaakkoispuolelle kevään 2019 aikana. Rakenne puhdistaa muun muassa raskasmetalleja ja ravinteita Asesepäntieltä ja sen viereiseltä pienteollisalueelta tulevista hulevesistä ennen niiden johtamista Haaganpuroon. Tavoitteena on muun muassa Haaganpuron taimenkannan suojeleminen.

Uutiset Lue lisää

ROTI 2019 -raportti julkaistiin

Rakennetun omaisuuden tila ROTI 2019 -raportin erityisteema on kaupungistuminen. Se sisältää myös kansainvälisiä tarkasteluja – kuinka Suomi sijoittuu rakennetun ympäristön sektorilla maailmankartalle. Raportti luovutettiin asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselletiistaina 19.3.2019 Tieteiden talolla Helsingissä. 

Uutiset Lue lisää

Uusi ohjelma vauhdittamaan vesiensuojelua – 45 miljoonaa vesien tilan parantamiseen

Ympäristöministeriö on käynnistänyt vesiensuojelun tehostamisohjelman, joka tuo merkittäviä mahdollisuuksia vesiensuojeluun tulevina vuosina.

Uutiset Lue lisää