Ympäristöministeriö rahoittaa tutkimusta rakennekalkin ja kuitulietteiden käytöstä maatalouden vesiensuojelussa

Ympäristöministeriö käynnistää tutkimus- ja kehittämishankkeet rakennekalkin ja kuitulietteiden käytöstä maatalouden vesiensuojelukeinona. Tavoitteena on selvittää rakennekalkin ja kuitulietteiden käytön vaikutukset vesistöön ja maaperään. Hankkeet ovat osa vesiensuojelun tehostamisohjelmaa.

Uutiset Lue lisää

Yli 90 prosenttia Suomen uimavesistä on erinomaisia tai hyviä

Yleisten uimarantojen vedet ovat Suomessa hyvälaatuisia, selviää Euroopan ympäristökeskuksen uimavesiraportista.  Suurin osa uimavesistä, yli 91 prosenttia, luokiteltiin laadultaan joko erinomaiseksi tai hyväksi. Tyydyttävään luokkaan kuuluvia uimarantoja oli noin kaksi prosenttia. Vain yksi uimaranta luokiteltiin huonoksi.

Uutiset Lue lisää

Rahoitusta kaupunkivesien haitallisten aineiden vähentämiseksi

Ympäristöministeriö ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus etsivät toteuttajia hankkeille, joilla vähennetään haitallisten aineiden päätymistä kaupunkien vesistöihin. Haun painopiste on viemäröidyt yhdyskuntajätevedet.

Uutiset Lue lisää

Ympäristöä koskevaa luvitusta sujuvoittavat lait voimaan 1.9.2020

Yhden luukun mallia koskevat lait vahvistettiin 19.6. tasavallan presidentin esittelyssä. Uudistuksen tavoitteena on, että tiettyjen ympäristöä koskevien lupamenettelyjen yhteensovittaminen tekee lupa-asioinnista asiakkaalle mahdollisimman sujuvaa.

Uutiset Lue lisää

Selvitys: Vesihuollon häiriöihin varautumista parannettava

Selvityshenkilöt Antti Belinskij ja Risto Saarinen ehdottavat vesihuollon riskien vähentämiseksi tarkennuksia vesihuollon lainsäädäntöön, valvontaan ja käytäntöihin. Erityisen tärkeää olisi täsmentää vesihuollon häiriötilannesuunnittelun vaatimuksia.

Uutiset Lue lisää