Viikinmäen jätevedenpuhdistamon typenpoiston häiriö helpottumassa

HSY:n Viikinmäen jätevedenpuhdistamossa kaksi viikkoa jatkunut biologisen typenpoiston häiriö jatkuu yhä. Typenpoisto on kuitenkin saavuttamassa 80 % tason, joka on Viikinmäen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan mukainen vaatimus. Aktiivilieteprosessin nitrifikaatioaste ja sen myötä kokonaistypenpoisto palautuvat päivä päivältä. Normaalitilassa typenpoisto on yli 90 %, johon päästäneen tämän viikon aikana.

Uutiset Lue lisää

Pilaantunutta pohjavettä puhdistetaan uudella biologisella menetelmällä

Maatalouden lannoitteet ja torjunta-aineet aiheuttavat merkittävän osan vesien pilaantumisesta Euroopassa. Näiden liiallinen käyttö nostaa pinta-ja pohjavesien nitraatin ja muiden haitta-aineiden pitoisuuksia.

Uutiset Lue lisää

Sinileväinen vesi on riski ihmisille ja eläimille

Poikkeuksellisen runsaat sinileväesiintymät lisäävät terveyshaittojen riskiä. Sinilevää sisältävään veteen pitää suhtautua aina siten, että se voi aiheuttaa terveyshaittaa. Jos vedessä on sinilevää, vettä ei saa käyttää ihmisten tai eläinten juomavetenä edes keitettynä. Mahdolliset levämyrkyt säilyvät vedessä muutaman päivän vielä näkyvän leväesiintymän jälkeen.

Uutiset Lue lisää

Vantaanjoessa havaittu kalakuolemia jätevesivuodon sekä pitkään jatkuneen helteen seurauksena

Vantaanjokeen pääsi perjantai-iltana 20.7.2018 puhdistamatonta jätevettä Riihimäen jätevesiverkon Karoliinanojan ylivuotopaikalla. Tarkka päästön suuruus ei ole tiedossa, mutta päästö on ollut enintään 570 m3. Vuodon syynä olivat rankkasateet, ukkosen aiheuttama sähkökatkos sekä varajärjestelmän toimintahäiriö.

Uutiset Lue lisää

Merialueilla ja järvillä paikoin sinileväkukintoja

Suomen merialueilla on havaittu sinilevää Virolahden, Uudenkaupungin ja Pietarsaaren rannikoilla sekä Haapasaaressa. Järvillä sinilevää on esiintynyt hieman ja vain muutamalla havaintopaikalla runsaasti. 

Uutiset Lue lisää