Virukset ja väriaineet voidaan valjastaa vedenpuhdistukseen

Aalto-yliopiston tutkijat kehittivät uuden tavan luoda viruspohjaisia materiaaleja. Tulevaisuudessa niitä voidaan hyödyntää muun muassa nanolääketieteessä ja ympäristöteknologiassa.

Uutiset Lue lisää

Kemira Operon, Aquazone ja Suomen Ekolannoite yhdistyvät Operon Groupiksi

Kemira myy vedenkäsittelylaitosten operointipalveluita tarjoavan Kemira Operonin koko osakekannan perustettavalle Operon Group -nimiselle yhtiölle. Kaupan yhteydessä Operon Group ostaa myös Aquazonen ja Suomen Ekolannoitteen, jotka muodostavat yhdessä uuden yhtiön.

Uutiset Lue lisää

Maankäytön ilmastovaikutukset otetaan Suomessa vakavasti

Hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC käsittelee uusimmassa raportissaan maankäyttöä suhteessa ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen. Maankäytön ilmastovaikutukset ja tarvittavat ratkaisut ovat erilaisia eri puolilla maailmaa, Suomessa tarkastelun keskiössä ovat laajat metsät ja turvemaat.

Uutiset Lue lisää

Taimenen ja Laatokan lohen vaelluksen ja lisääntymisen edellytyksiä parannetaan Hiitolanjoella

Valtio osallistuu Hiitolanjoen kehittämishankkeeseen, jossa luovutaan joen käytöstä vesivoimatuotantoon ja ennallistetaan joen merkittävät Suomen puoleiset kosket. Laatokkaan laskeva Hiitolanjoki on ainoa joki Suomessa, jossa esiintyy täysin luonnonvarainen järvilohikanta. Laatokan lohen lisäksi jokeen nousee kookkaaksi kasvavaa taimenta.

Uutiset Lue lisää

Ympäristöministeriö rahoittaa tutkimusta rakennekalkin ja kuitulietteiden käytöstä maatalouden vesiensuojelussa

Ympäristöministeriö käynnistää tutkimus- ja kehittämishankkeet rakennekalkin ja kuitulietteiden käytöstä maatalouden vesiensuojelukeinona. Tavoitteena on selvittää rakennekalkin ja kuitulietteiden käytön vaikutukset vesistöön ja maaperään. Hankkeet ovat osa vesiensuojelun tehostamisohjelmaa.

Uutiset Lue lisää