3/2017 — Vesihuolto

touko 09, 2017

Jyväskylässä järjestettävien Vesihuolto 2017 –päivien mielenkiintoisimmat esitelmät julkaistaan teemanumerossa artikkeleina. Artikkelien teemat kattavat monipuolisesti vesihuoltotoiminnan eri osa-alueet sisältäen niin teknisiä kuin hallinnollisiakin aiheita. Lehti jaetaan kohdejakeluna Vesihuolto 2017 -päivien osallistujille.

Artikkelit

Mika Rontu: Yhdyskuntatekniikka 2017 –näyttely kokoaa vesihuollon ammattilaiset Jyväskylään

Pasi Lappalainen: Laki verkkoinfrastruktuurin rakentamisesta ja -käytöstä – miten vesihuoltolaitosten tulee varautua?

Mika Kujala: Smart Aqua – tiedolla johtaminen

Jari Rintala: Vedenottoluvat ja toteutuneet ottomäärät sekä pohjavesialueiden antoisuudet

Kristian Sahlstedt: Rukan uuden MBBR-laitoksen käynnistys- ja käyttökokemuksia

Janne Pirttimäki: Vesihuollon omaisuudenhallinta – mitä se tarkoittaa ja kenen tehtävä se on?

Annakaisa von Lerber, Tomi Lukkarinen ja Larissa Rimpiläinen: Säätutkien sadetiedon hyödyntäminen viemäriverkoston toimintojen ohjauksessa ja hulevesisuunnittelun apuna

Elisa Piesala ja Anneli Tiainen: Talousvesisopimuksen malli elintarviketeollisuuden vesihuoltoon

Sanna Vienonen, Riikka Vilpas ja Jyrki Laitinen: Viemäriverkostojen parhaat ympäristökäytännöt selvityksen alla

Riku Eskelinen, Anna-Kaisa Ronkanen, Hannu Marttila ja Bjørn Kløve: Turvetuotannon vesiensuojelu: pintavalutuskentän toiminta ääriolosuhteissa ja näytteenoton optimointi

Tuomo Hatva, Pia Vesterbacka, Kaisa Vaaramaa, Matti Valve, Toivo Lapinlampi, Pertti Virtanen ja Jukka Hatva: Radonin poistaminen porakaivovedestä ilmastamalla

Jyrki Jokinen: Forssan vesilaitos 75 vuotta – välillä sotajalallakin omistajaa vastaan

Martti Pulli: Vesijohtojen saastumistapauksista

Timo Heinonen: Poissa silmistä, poissa mielestä – putkiremontti valmis vuonna 2266

 

Kommentointi on suljettu