Suomenlahden lämpötilassa, suolaisuudessa ja happamuudessa tapahtuu hitaita muutoksia

Talvisen meren pintaveden suolaisuus Suomenlahdella on vähentynyt hitaasti viimeisten 36 vuoden aikana. Suomenlahden länsiosissa myös pH-arvo on pienentynyt, eli vesi on happamoitunut. Samalla meren talvikauden lämpötiloissa havaittiin nousua Suomenlahden keskiosassa.

Lue lisää

Kinkun paistorasva voi tukkia viemärin

Joulukinkun paistamisesta jää yli rasvaa. Jos rasvan kaataa viemäriin, voi siitä seurata ikävä viemäritukos. Kun viemäri tukkeutuu, jätevesi nousee nopeasti lattiakaivosta, pesualtaasta ja pytystä lattialle. Putkiston seinämiin kertyvä rasva on yleisin syy kotien viemäritukoksiin.

Lue lisää

Vesistöä kuormittavia tekijöitä voidaan seurata ja ennustaa yhä tarkemmin

Vesistöön tulevaa kuormitusta ja kuormituksen vaikutuksia voidaan arvioida aiempaa tarkemmin uudistetun vedenlaatujärjestelmän ansiosta. Helppokäyttöisempi järjestelmä tehostaa niin lupa- ja valvontaviranomaisten, lupia hakevien yritysten kuin vesienhoitoyhdistysten toimintaa.

Lue lisää

Vesivisio 2050 Kokemäenjoen vesistöalueelle valmistunut

Visio on nimensä mukaisesti pitkälle tulevaisuuteen ulottuva näkemys siitä, millaisena haluamme vesiemme ja koko vesistöalueen näyttäytyvän vuonna 2050. Visio on laadittu ylimaakunnallisena yhteistyönä, sillä vesistöalue ulottuu merkittäviltä osin Hämeen, Pirkanmaan ja Satakunnan alueille.

Lue lisää

Miten haja-asutusalueen kiinteistön pitäisi jätevetensä puhdistaa?

Hajajätevesiasetusta on muutettu ja muokattu moneen otteeseen. Viimeisin muutos toi helpotuksia ns. kuivanmaan kiinteistöille. Mitä haja-asutusalueella asujan on sitten tehtävä jätevesilleen, riittävätkö sakokaivot vai tarvitaanko järeämpää puhdistusta?

Lue lisää