Hiekkaharjun vesitornin rakentaminen alkaa syksyllä 2017

​Vantaan Hiekkaharjussa Malmimäenpuistoon rakennetaan uusi vesitorni, joka tulee korvaamaan nykyisen vesitornin.

Lue lisää

Suomalaista vesiosaamista maailmalle

Finnish Water Forum ry, Vesiotec Oy ja Advion Group Oy käynnistävät yhteistyön globaaleilla vesiresurssien hallinnan ja kehittämisen markkinoilla. Yhteistyön tavoitteena on suomalaista huippuosaamista hyödyntämällä ratkaista puhtaan veden saatavuuden haasteita.

Lue lisää

Iijoen Raasakan vanhaa uomaa kehitetään paikallisella yhteistyöllä

Iijoen Raasakan vanhaa uomaa kehitetään kalan nousun ja virkistyskäytön edistämiseksi Iin kunnan, PVO-Vesivoiman ja Etelä- ja Pohjois-Iin jakokuntien yhteisessä hankekokonaisuudessa vuosina 2017 – 2021.

Lue lisää

Kaliningradin jätevedenpuhdistamo virallisesti käyttöön

Kaliningradin jätevedenpuhdistamo avattiin virallisesti 7. kesäkuuta 2017. Puhdistamon rakennustyöt valmistuivat joulukuussa 2015, ja laitos on otettu käyttöön sen jälkeen asteittain. Puhdistamon toiminnan edellytyksenä oleva lietteenkäsittely saatiin kuntoon toukokuussa 2017.

Lue lisää

HSY:n ravinteiden talteenottoprosessi kiertotalouden kärkihankkeeksi Suomessa

Osaksi hallituksen kiertotalouden kärkihanketta on valittu Helsingin seudun ympäristöpalveluiden kehittämä RAVITA-menetelmä, joka mahdollistaa ravinteiden talteenoton suoraan jätevedestä puhdistusprosessin lopuksi. Talteen otetusta fosforista ja typestä voi tehdä esimerkiksi kierrätyslannoitetta. Menetelmää testataan RAVITA DEMO -hankkeessa.

Lue lisää