Pöyry valjasti paikkatiedot vesihuoltoverkostosuunnitteluun

Puhdas juoma- ja talousvesi sekä toimiva viemäröinti ovat itsestäänselvyyksiä. Niiden taustalla on kuitenkin useiden eri ammattilaisten työtä, jossa on huomioitu niin ympäristö kuin maanomistajien ja alueen toimijoiden toiveet.

Lue lisää

GTK:n Lähde-palvelu tarjoaa tutkimustietoa Suomen pohjavesialueista

Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) avaama Lähde-verkkopalvelu kokoaa yhteen ja tuo kaikkien hyödynnettäväksi GTK:n tekemien pohjavesitutkimusten tulokset. Lisäksi palvelu tarjoaayleistä tietoa Suomen pohjavesivaroista.

Lue lisää

Happamien sulfaattimaiden huuhtoumat uhkaavat edelleen vesistöjä, torjuntaan uusia keinoja

Happamilta sulfaattimailta huuhtoutuva happamuus ja metallit aiheuttavat ongelmia sekä maaperälle että vesistöille.  Haittoja torjutaan vuonna 2011 hyväksytyn strategian mukaisesti. Tuoreessa väliraportissa arvioitiin, kuinka hyvin strategia on tähän mennessä saavuttanut tavoitteensa sekä ehdotetaan jatkotoimenpiteitä.

Lue lisää

Puusepänverstaasta kansainväliseksi pörssiyhtiöksi: Uponor täyttää 100 vuotta

Uponorin tarina sai alkunsa vuonna 1918, kun suomalainen self-made-legenda, Aukusti Asko-Avonius, lähti toteuttamaan rutiköyhässä maassa amerikkalaista unelmaansa ja perusti puusepänverstaan Lahteen. Sadassa vuodessa pienestä puusepänverstaasta on kasvanut moderni, kansainvälinen pörssiyhtiö ja yksi maailman johtavista talo- ja yhdyskuntateknisten ratkaisujen valmistajista.

Lue lisää

Pohjois-Pohjanmaan vesihuollon kehittämisohjelma vuoteen 2035 valmistunut

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on valmistellut strategisen vesihuollon kehittämisohjelman koko Pohjois-Pohjanmaan maakuntaa koskien. Työn tavoitteet ulottuvat vuoteen 2035 saakka.

Lue lisää