Turussa rakennetaan syyskuussa Euroopan ja Kiinan vesiyhteistyötä

Turussa järjestetään syyskuussa korkean tason poliittinen kokoontuminen Kiinan ja EU:n väliseen vesiyhteistyöhön liittyen. Tilaisuudessa keskustellaan YK:n kestävän kehityksen vesitavoitteista, vedestä kiertotaloudessa sekä vahvistetaan Kiinan ja Euroopan vesiyritysten yhteistyötä.

Lue lisää

Käsiteltyjen jätevesien purku järven pohjan tuntumaan vähentää typpikuormitusta

Käsitelty jätevesi sisältää runsaasti epäorgaanista typpeä. Typenpoistokyvyltään heikkojen puhdistamojen tehoa voidaan tehostaa ohjaamalla jo käsiteltyä jätevettä diffuusoriputkella suoraan järven pohjasedimentin bakteerien käyttöön. Samalla leikataan Itämereen valuvaa typpikuormaa.

Lue lisää

Historiasta oppia: Jätevedenpuhdistamot eivät ole saastuttajia

Liki kaikissa kaupungeissa viemäriverkkojen jätevedet laskettiin alkuvaiheessa suoraan tai sakokaivojen kautta vesistöihin. Näin oli myös Helsingissä, jossa viemäriverkko 1800-luvun lopussa johti jätevedet puhdistamattomana lähimpään merenlahteen.

Lue lisää

Suomi tarvitsee strategisen otteen vesiosaamisen kehittämisen ja kansainvälistymisen vauhdittamiseksi

Vesivarojen kestävään hallintaan, käyttöön ja puhdistamiseen liittyvien ratkaisujen globaali kysyntä kasvaa nopeasti. Vahvasta vesiosaamisestaan huolimatta Suomi on menettänyt asemiaan globaaleilla markkinoilla. Vesiliiketoimintaa koskevan selvityksen mukaan tarvitaan vahva yhteinen strateginen näkemys ja tahtotila sekä tavoitteisiin mitoitetut resurssit, että suomalainen vesiosaaminen kehittyy ja kansainvälistyy.

Lue lisää

Kärkihankerahoituksella uusia menetelmiä ravinteiden talteenottoon yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoilla

Ympäristöministeriö on myöntänyt valtion kärkihankerahoitusta yhteensä 2,1 milj. euroa kolmeen hankkeeseen, joissa kokeillaan uusia keinoja tuottaa lannoitteita tai niiden raaka-aineita yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoilla. Hallituksen tavoitteena on luoda edellytykset sille, että vuonna 2025 vähintään 50 % yhdyskuntajätevesilietteestä on kehittyneen prosessoinnin piirissä.

Lue lisää