Ähtävänjoella varaudutaan hyydetulviin

Pohjanmaan vesistöissä varaudutaan hyydetulvien syntymiseen sään vähitellen kylmetessä. Ähtävänjoella pahimpien hyydekohteiden läheisyyteen on asennettu ns. hyydeköydet, joilla pyritään nopeuttamaan jääkannen muodostumista.

Lue lisää

Saimaan juoksutusta lisätään tulvavahinkojen ehkäisemiseksi

Maa- ja metsätalousministeriö on 4.1.2018 hyväksynyt Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne ja ympäristökeskuksen esityksen Saimaan juoksutuksen lisäämiseksi. Lisäjuoksutuksilla pienennetään Saimaan vedenpinnan nousua mahdollisesta tulvasta aiheutuvien haittojen ja vahinkojen ehkäisemiseksi.

Lue lisää

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

Vesitalous-lehden toimitus kiittää lukijoita ja yhteistyökumppaneita kuluneesta vuodesta. Hyvää Joulua ja menestystä vuodelle 2018!

Lue lisää

Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakentaminen etenee aikataulussaan

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY rakentaa uutta jätevedenpuhdistamoa Espoon Blominmäkeen. Tila puhdistamolle on saatu louhittua ja itse puhdistamon rakentaminen voi alkaa aikataulussaan helmikuussa 2018.

Lue lisää

Biopolymeereistä apu kestävämmän maatalouden kehittämiseen?

Suomen ympäristökeskus SYKE ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) ovat käynnistäneet kaksi vuotta kestävän yhteishankkeen, jossa tutkitaan biopolymeeripohjaisten luonnonmukaisten saostuskemikaalien kykyä sitoa ravinteita maatalouden valumavesistä sekä näin syntyvän lietteen lannoitusominaisuuksia. 

Lue lisää