Sinileviä merialueilla runsaasti ja järvissä tavallista vähemmän

Sinilevää esiintyy runsaasti etenkin Suomen lounaisilla avomerialueilla. Järvissä sinilevää on esiintynyt vähemmän kuin heinäkuun lopulla yleensä. Värillisiä lauttoja muodostavaa suopursuruostesientä on havaittu etenkin Lounais-Suomen järvillä.

Lue lisää

Terrafamen kaivoksen alapuolisten vesistöjen tila kesäkuussa 2017

Kainuun ja Pohjois-Savon ELY-keskukset ovat julkaisseet katsauksen Terrafamen alapuolisten vesistöjen tilasta. Katsauksessa on kuvattu vesistön tilaa eteläisellä Vuoksen vesistön purkureitillä sekä pohjoisella Oulujoen vesistön reitillä.

Lue lisää

HSY:n jätevedenpuhdistus yhä energiatehokkaampaa

Vuonna 2016 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän jätevedenpuhdistamot täyttivät kaikki ympäristöluvan määräykset. Ravinnekuormitus puhdistamoilta mereen oli 1 027 tonnia typpeä ja 32 tonnia fosforia.

Lue lisää

Pielisen padotus- ja juoksutusselvitys valmistunut

Pielisen padotus- ja juoksutusselvitys on valmistunut. Työtä on koordinoinut neuvotteluryhmä, jossa on alueen kuntien, viranomaisten, luonto-, vesiliikenne- ja kalatalousintressin sekä matkailun ja voimayhtiöiden edustus.

Lue lisää

Kesän aikana selvitetään metsäojitusalueiden soveltuvuutta tulvavesien pidättämiseen

Kyrönjoen ja Lapuanjoen valuma-alueilla jatketaan uusien keinojen etsimistä tulvavesien pidättämiseen valuma-alueella.

Lue lisää