Hajajätevesiasetukseen esitetään muutoksia

Haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen siirtymäaikaa esitetään pidennettäväksi ja lainsäädäntöön ryhdytään valmistelemaan lievennyksiä. Hajajätevesiasetuksen siirtymäsäännöksiä esitetään muutettavaksi siten, että siirtymäaikaa jatketaan kahdella vuodella 15 päivään maaliskuuta 2018 asti.

Uutiset Lue lisää

Opetusvideoita vesijohtoveden klooripitoisuuden mittaamiseen ja laskentaan

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tuottanut vesihuoltoammattilaisten työn tueksi videot klooripitoisuuden mittaamisesta ja laskemisesta jatkuvana annosteluna ja kerta-annoksena.

Uutiset Lue lisää

Talvivaaran kaivosalueen vesitasetta seurataan tehostetusti

Kainuun ELY-keskus jatkaa tehostettua valvontaa Talvivaaran kaivosalueella Sotkamossa. Kaivostoimintaa harjoittavan Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssi jatkuu julkisselvityksenä, ja konkurssipesä on velvollinen noudattamaan kuormitusta koskevia lupamääräyksiä.

Uutiset Lue lisää

Ramboll ostaa Environin

Suunnittelu- ja konsultointiyhtiö Ramboll laajentaa palvelujaan ympäristö- ja ympäristöterveyskonsultoinnin saralla. Yhtiö on ostanut Yhdysvalloista lähtöisin olevan ENVIRON-konsultointiyrityksen, ja saa kaupan myötä joukkoonsa lisää 1500 ympäristöalan asiantuntijaa 21 maassa Suomi mukaan lukien. Kauppa nostaa Rambollin maailman 10 johtavan ympäristökonsultointiyrityksen joukkoon.

Uutiset Lue lisää

Oulua kehotetaan päättämään vedenhankinnan varmistamisesta

Oulu on ainoa suuri kaupunki Suomessa, jonka vedenhankintaa ei ole riittävästi varmistettu. Kanta-Oulun vedenhankinta perustuu raakaveden hankintaan Oulujoesta.

Uutiset Lue lisää