Porvoon vesi panostaa uusiin keinoihin ympäristönsuojelussa

Porvoon vesi aikoo toteuttaa investointeja kaupungin omalla jätevedenpuhdistamolla. Lisäksi se haastaa vesilaitokset neutraloimaan oman ravinnejalanjälkensä.

Uutiset Lue lisää

Kesän viileä sää hillitsi Itämeren sinileväkukintoja

Pääkaupunkiseudun edustan merialueiden veden lämpötila oli tänä vuonna alkukesästä pitkän ajan keskiarvoa alhaisempi, mutta valtaosin normaalin vaihtelun rajoissa. Kesä oli viileä ja voimakkaat tuulet sekoittivat usein vettä. Elokuun alussa tuulet painoivat pintavettä rannikolta poispäin, jolloin tilalle nousi syvemmältä ravinteikasta ja kylmää vettä. Ilmiötä kutsutaan kumpuamiseksi.

Uutiset Lue lisää

Talvivaaran kaivos on romahduttanut lähijärvien ekologian

Talvivaaran kaivostoiminnan päästöt ovat muuttaneet lähialueen järvet kemiallisesti kerrostuneiksi suola-altaiksi, joiden pohja on lähes kokonaan eloton, todetaan Helsingin yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa.

Uutiset Lue lisää

Soiden ojittaminen näkyy vesistöissä yhä enemmän

Suomessa on ollut vallalla käsitys, että metsäojitus ei aiheuttaisi pitkäaikaisia muutoksia ravinteiden huuhtoumissa vesistöihin. Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) yhteistutkimuksessa kuitenkin havaittiin, että valumavesien ravinnepitoisuudet ovat sitä suuremmat, mitä enemmän suon ojittamisesta on kulunut aikaa.

Uutiset Lue lisää

Merialueilla runsaasti sinilevää heinä-elokuussa, järvillä keskimääräistä rauhallisempi leväkesä

Alkukesän levätilanne oli rauhallinen ja sinilevät runsastuivat vasta heinäkuussa. Merialueilla sinileviä esiintyi runsaasti etenkin Itämeren pääaltaan pohjoisosassa ja läntisellä Suomenlahdella, mutta tuulet ja viileä merivesi estivät huomiota herättävien pintaesiintymien muodostumisen. Järvillä sinileviä havaittiin keskimääräistä vähemmän lukuun ottamatta heinäkuun alkua ja elokuun loppua.

Uutiset Lue lisää