Toimiva vesihuolto vaatii ylikunnallista yhteistyötä

Miten turvataan puhtaan veden riittävyys tulevaisuudessa? Entä missä jätevedet käsitellään? Mm. näitä kysymyksiä käsitellään päivitettävänä olevassa Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelmassa, jonka luonnos on nyt kansalaisten ja kuntien kommentoitavana.

Uutiset Lue lisää

Infrayrittäjät: Tilaajaosaaminen säästää rahaa

Toimintatapojen kehittäminen infrahankinnoissa toisi säästön, jolla helpotettaisiin merkittävästi infran korjausvajeongelmaa, uskovat yksityiset urakoitsijat.

Uutiset Lue lisää

Yhdeksän koskea kunnostettiin Lestijoen alaosalla

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus kunnosti alkusyksyn aikana yhdeksän koskea Lestijoella Kannuksen kaupungin alueella. Koskikunnostukset sisältyvät Lestijoen alaosan kalataloudelliseen kunnostushankkeeseen, joka on vesilain määräämä uittosäännön kumoamiseen perustuva valtion velvoitetyö. Kannuksen ja Kalajoen (Himanka) kaupunkien alueelle sijoittuvassa hankkeessa on kaikkiaan 22 kunnostettavaa koskea.

Uutiset Lue lisää

Talvivaaran alapuolisten vesien tila pääosin ennallaan

Talvivaaran alapuolisten vesien tila on tarkkailutulosten perusteella pysynyt kesän ja syksyn 2014 aikana pääosin ennallaan. Marraskuun 2012 kipsisakka-allasonnettomuudesta peräisin olevat metallit ovat edelleen lähimpien vesistöjen, Kalliojärven, Kivijärven ja Salmisen, pohjien läheisissä vesikerroksissa.

Uutiset Lue lisää

Mahdollisuudet vapaaehtoiseen soidensuojeluun selvitetään

Ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen selvityttää, onko soidensuojelussa mahdollisuus edetä vapaaehtoisuuden pohjalta.

Uutiset Lue lisää