HSY:n uusi merenalainen paineviemäri turvaa Laajasalon jätevesihuoltoa

Helsingin Laajasaloon tullaan rakentamaan koti 10 000 asukkaalle, joten alueen viemäröintikapasiteettia on lisättävä. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY rakentaa merenalaisen paineviemärin välille Laajasalo – Strömsinlahti nykyisen paineviemärin rinnalle. Halkaisijaltaan puolimetrisen (500 mm) paineviemärin pituus on noin viisi kilometriä.

Uutiset Lue lisää

Saaristomeren tilaa parannetaan kipsillä

Saaristomeren vuotuista fosforikuormitusta voitaisiin pelloille levitettävän kipsin avulla vähentää arviolta lähes kolmanneksella.

Uutiset Lue lisää

Helsingin uimavesien hygieeninen laatu hyvää

Virallinen uimakausi alkaa ensi viikolla 15.6. ja kestää elokuun loppuun saakka. Kesän ensimmäiset uimavesinäytteet otettiin 1.6.–7.6.2016 kaikilta Helsingin yleisiltä uimarannoilta.

Uutiset Lue lisää

Hirvijärven tekojärvellä parannetaan patoturvallisuutta

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus rakennuttaa Hirvijärven tekojärven täyttökanavaan työpadon juhannuksen jälkeen ja aloittaa täyttökanavan sulkuluukun rakennuttamisen. Hankkeen tarkoituksena on Hirvijärven tekojärven patoturvallisuuden parantaminen.

Uutiset Lue lisää

Mitä pohjavesikonfliktit opettavat yhteistyöstä?

Yhdyskuntasuunnittelun suurhankkeet voivat pitkittyä ja jopa kaatua ristiriitoihin eri osapuolten välillä. Miten hankkeet saataisiin hoidettua hyvässä yhteistyössä? Diplomi-insinööri Vuokko Kurki analysoi väitöstyössään kahta pohjavesihanketta ja niihin liittyviä kiistakysymyksiä.

Uutiset Lue lisää