Vesihuolto 2015 -päivien ohjelma julkaistu

Valtakunnalliset  Vesihuolto 2015 – päivät kokoavat vesihuoltoalan ammattilaiset kuulemaan tutkimusten ja kehittämishankkeiden tuloksia sekä käytännön kokemuksia.

Uutiset Lue lisää

Kasvinsuojeluaineita päätyy vesistöihin vain vähän

Kasvinsuojeluaineista ei aiheudu laajoja ongelmia Suomen vesistöille. Kasvinsuojeluaineita päätyy vesistöön maatalousvaltaisilla alueilla, mutta niiden pitoisuudet ovat pääosin alhaisia. Paikallisia haitta-aineiden ympäristönlaatunormien ylityksiä kuitenkin löytyy.

Uutiset Lue lisää

Lapväärtinjoen alaosan kunnostus valmistumassa

Lapväärtinjoen alaosan väylien kunnostushankkeen viimeiset kaivutyöt on tehty jokisuiston alimmalla osalla, jossa työt saatiin valmiiksi tammikuun aikana. Viimeistelytöissä kaivettiin väylän alinta osaa sekä poistettiin aikaisemmin työalueelle jääneitä kiviä. Työ toteutettiin proomulta ja kaivettu materiaali vietiin proomulla rantaan, josta se kuljetetaan läjitysalueelle.

Uutiset Lue lisää

Kunnilla iso rooli Itämeren suojelussa

Kunnilla on merkittävä rooli Itämeren suojelussa, todetaan Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen toteuttamassa tutkimuksessa. Vaikka päästövähennystavoitteet Itämeren suojelemiseksi on laadittu valtiotasolle, käytännössä vähennykset toteutetaan paikallistasolla, kuten kunnissa.

Uutiset Lue lisää

Opas elintarviketeollisuuden vesihuollosta

Maa- ja metsätalousministeriö on julkaissut oppaan elintarvikeyrityksen ja vesihuoltolaitoksen asiakkuussuhteen sujuvasta järjestämisestä. Oppaaseen on koottu vaatimukset, ohjeet ja suositukset yrityksen ja laitoksen väliselle yhteistyölle.

Uutiset Lue lisää