Järvet ja joet myös merkityksellisiä ilmastonmuutoksessa

Järvet ja joet ovat myös tärkeitä metsien ja soiden rinnalla maa-alueiden ja ilmakehän välisessä hiilen kierrossa ja siten ilmastonmuutoksessa: ”Muuttuva ilmasto muuntaa järvien toisiinsa kytkeytyneitä fysikaalisia ilmiöitä, jotka ovat edelleen kytkeytyneitä monella tapaa hiilen kiertoon. Kohonnut sadanta suurentaa orgaanisen aineen valuntaa ja tummentaa veden väriä, mikä johtaa pintaveden lämpötilan kohoamiseen. Tämä muokkaa veden kerrostuneisuutta ja […]

Uutiset Lue lisää

100 vuotta jäänpaksuusmittauksia eteläisellä Saimaalla

Saimaan Lauritsalassa jäänpaksuutta on mitattu yhtäjaksoisesti jo 100 vuoden ajan. Ensimmäinen Lauritsalan jäämittaus tehtiin 15.1.1917. Tuolloin jäätä oli 40 cm. Tämän viikon tiistain (10.1.2017) mittauksessa Lauritsalan Sarviniemessä jäänpaksuus oli keskimäärin 16 cm.

Uutiset Lue lisää

Uusi menetelmä muuttaa jätevesien ravinteet lannoitteeksi

Menetelmällä voidaan vähentää merkittävästi lannoitetuotannon energiankulutusta ja vesistöjen kuormitusta.

Uutiset Lue lisää

Kiinan vesivoimahankkeet muuttavat Mekong-joen virtauksia

Aalto-yliopiston tutkimus osoittaa, että Kiinan vesivoimahankkeet ovat muuttaneet Mekong-joen virtaamia merkittävästi vuodesta 2011 lähtien. Vesivoimahankkeet kasvattivat kuivan kauden virtaamia, pienensivät sadekauden virtaamia ja aiheuttivat huomattavia virtaamavaihteluita.

Uutiset Lue lisää

Vesilain käyttöoikeussääntelyyn esitetään uudistuksia

Vesilain säännökset pakkolunastuksesta ja käyttöoikeuden perustamisesta esitetään uudistettaviksi. Tarkoituksena on saattaa vesilaki sopusointuun perustuslain kanssa siten, että aikoinaan poikkeuslakina säädetty ns. valtuuslaki voidaan kumota. Hallitus antoi asiasta esityksen eduskunnalle 21. joulukuuta 2016.

Uutiset Lue lisää