Terrafamen kaivoksen alapuolisten vesistöjen tila kesäkuussa 2017

Kainuun ja Pohjois-Savon ELY-keskukset ovat julkaisseet katsauksen Terrafamen alapuolisten vesistöjen tilasta. Katsauksessa on kuvattu vesistön tilaa eteläisellä Vuoksen vesistön purkureitillä sekä pohjoisella Oulujoen vesistön reitillä.

Uutiset Lue lisää

HSY:n jätevedenpuhdistus yhä energiatehokkaampaa

Vuonna 2016 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän jätevedenpuhdistamot täyttivät kaikki ympäristöluvan määräykset. Ravinnekuormitus puhdistamoilta mereen oli 1 027 tonnia typpeä ja 32 tonnia fosforia.

Uutiset Lue lisää

Pielisen padotus- ja juoksutusselvitys valmistunut

Pielisen padotus- ja juoksutusselvitys on valmistunut. Työtä on koordinoinut neuvotteluryhmä, jossa on alueen kuntien, viranomaisten, luonto-, vesiliikenne- ja kalatalousintressin sekä matkailun ja voimayhtiöiden edustus.

Uutiset Lue lisää

Kesän aikana selvitetään metsäojitusalueiden soveltuvuutta tulvavesien pidättämiseen

Kyrönjoen ja Lapuanjoen valuma-alueilla jatketaan uusien keinojen etsimistä tulvavesien pidättämiseen valuma-alueella.

Uutiset Lue lisää

Hiekkaharjun vesitornin rakentaminen alkaa syksyllä 2017

​Vantaan Hiekkaharjussa Malmimäenpuistoon rakennetaan uusi vesitorni, joka tulee korvaamaan nykyisen vesitornin.

Uutiset Lue lisää