Suojavyöhykkeet kiinnostavat viljelijöitä Uudellamaalla

Rantapeltojen suojavyöhykkeet puhuttavat parhaillaan monia viljelijöitä. Uudessa ympäristökorvausjärjestelmässä aiemmin byrokraattisena pidetty suojavyöhykkeiden perustaminen on nyt nimittäin helppoa: ruksi oikeaan paikkaan.

Uutiset Lue lisää

Talvivaaran poikkeustilanteen ympäristövaikutus mallinnettiin

Suomen ympäristökeskus on mallintanut viime lauantaisen 11.4. Talvivaarassa tapahtuneen poikkeustilanteen, eli kipsisakkaliuospäästön vaikutukset alapuolisiin vesistöihin. Mallilla tarkasteltiin tilannetta, jossa Kivijärveen tulee vahinkopäivänä 2000m3 vettä ja sen mukana 13 800 kg sulfaattia, 31,6 kg mangaania ja 2,8 kg alumiinia.

Uutiset Lue lisää

Pohjanmaan jokien kevättulva etenee rauhallisena

Pohjanmaan jokien kevättulva on tänä vuonna jakaantunut pitkälle ajanjaksolle.  Virtaamat nousivat monin paikoin lähelle tulvatasoa jo maaliskuussa ja nyt on parhaillaan menossa kevään toinen virtaamahuippu.

Uutiset Lue lisää

ELY-keskus määrää Talvivaaran laskemaan patoaltaiden vesipintoja hallitusti

Kainuun ELY-keskus määrää Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesän alentamaan kaivosalueen patoaltaiden vesipintoja välittömästi sellaiselle tasolle, että ympäristöturvallisuus ei vaarannu. ELY-keskus määrää Talvivaaran johtamaan käsiteltyjä vesiä kaivosalueelta Oulujoen ja Vuoksen vesistöjen suuntiin nykyisiä purkureittejä pitkin.

Uutiset Lue lisää

Väitös: Nanoselluloosat toimivat jätevesien puhdistuksessa

Kemiallisesti muokatut nanoselluloosat toimivat tehokkaasti jätevesien puhdistussovelluksissa. Niiden käyttöä erilaisten vesien puhdistuksessa testasi väitöskirjatyössään Terhi Suopajärvi.

Uutiset Lue lisää