Pirkanmaan ELY-keskus myönsi avustuksia vesistöjen kunnostuksiin

Pirkanmaan ELY-keskus on myöntänyt harkinnanvaraista valtionavustusta yhteensä 53 000 euroa 15:lle vesistöjen kunnostushankkeelle, jotka edistävät vesien hyvän tilan saavuttamista ja vesien virkistyskäyttöä.

Uutiset Lue lisää

Sinilevän määrä Suomen vesialueilla vähäinen

Sinileväkukintojen määrä on edelleen pieni sisävesillä. Runsaita kukintoja on havaittu viime viikon aikana ainoastaan muutamalla havaintopaikalla järvillä. Suomen merialueilla sinileviä ei ole havaittu.

Uutiset Lue lisää

EIP rahoittaa Blominmäen puhdistamon rakentamista

Euroopan Investointipankki (EIP) on myöntänyt 100 miljoonan euron pitkäaikaisen lainan Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY:lle. Lainalla rahoitetaan jätevedenpuhdistamon rakentamista Espoon Blominmäkeen.

Uutiset Lue lisää

Pohjavedensuojelusta viestintämateriaalia

Pohjavesialueella toimivat ovat avainasemassa vedenhankintaan käytettävien pohjavesien laadun turvaamisessa. Siksi näille toimijoille tarvitaan herättelevää ja helppolukuista materiaalia toiminnan mahdollisista haitallisista vaikutuksista pohjaveden laatuun ja pohjavesialueella kielletyistä, vaadittavista tai suositeltavista toimenpiteistä.

Uutiset Lue lisää

Blominmäen jätevedenpuhdistamon luolastolouhinta alkaa syyskuussa

Espoon Blominmäkeen rakennettavan HSY:n jätevedenpuhdistamon luolaston louhinta käynnistyy 16. syyskuuta 2015.

Uutiset Lue lisää