Jokien keväinen happamuustilanne poikkeuksellisen hyvä

Suurten jokien happamuutta kuvaavat pH-arvot pysyivät pääosin 6,0 tuntumassa tai sen yläpuolella. Alle 6,0 pH:n arvoja havaittiin huhtikuun puolen välin tienoilla Lapuanjoella, Kyrönjoella, Närpiönjoella ja Perhonjoella sekä uudestaan toukokuun lopulla Lapuanjoella.

Uutiset Lue lisää

Etelä-Pohjanmaalla on käynnissä merkittäviä vesihuoltohankkeita

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on mukana avustamassa kolmea isoa vesihuoltohanketta Pietarsaaren seudulla, Kokkolan seudulla sekä Närpiön ja Teuvan seudulla. Siirtoviemäri- ja yhdysvesijohtohankkeiden yhteenlaskettu kokonaiskustannusarvio on 27,9 M€, josta valtion rahoitusosuus 6,5 M€.

Uutiset Lue lisää

VVY:n 50-vuotisjuhlastipendi diplomi-insinööri Mika Kuroselle

Vesilaitosyhdistyksen 50 -vuotisjuhlastipendi on myönnetty tänä vuonna diplomi-insinööri Mika Kuroselle diplomityöstä ”Energiatehokkuuden parantaminen talousveden jakelussa” Mika Kurosen diplomityössä tarkasteltiin energiatehokkuuden parantamista talousveden jakelussa, pääasiallisena kohdelaitoksena oli Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä.

Uutiset Lue lisää

Maanomistajien suhtautuminen soidensuojeluun Pohjois-Karjalassa erityisen myönteistä

Soidensuojelun täydentämistä koskevaan kyselyyn vastasi Pohjois-Karjalassa 44 prosenttia ELY-keskuksen kirjeen saaneista lähes 450 maanomistajasta. Myönteisyys suojelua kohtaan oli maakunnassa valtakunnallisestikin katsoen korkealla.

Uutiset Lue lisää

Tulvavedet ovat kääntyneet laskuun Lapissa

Vaikka useissa vesistöissä vesipinnat ovat vielä korkealla, on pienehköjä vahinkoja aiheuttanut tulva kääntynyt Lapissa selvään laskuun. Vahinkoja on aiheutunut pääasiassa kesämökeille, rantasaunoille, laitureille ja erilaisille rantarakenteille.

Uutiset Lue lisää