Vesihuoltomaksut 2014 julkaistu

Vesilaitosyhdistys (VVY) julkaisee vuosittain tilaston vesihuoltolaitosten maksutiedoista. Tämän selvityksen mukaan vuonna 2014 keskimääräinen kustannus omakotitalossa on 5,38 euroa käytettyä vesikuutiometriä kohden ja kerrostalossa vastaavasti 4,48 euroa käytettyä vesikuutiometriä kohden sisältäen mahdolliset arvonlisäverot. Keskimääräinen maksu vesihuoltopalveluista on noin 0,88 €/asukas/vuorokausi .

Uutiset Lue lisää

Asetus Luonnonvarakeskuksesta hyväksyttiin

Valtioneuvosto on päättänyt Luonnonvarakeskusta (Luke) koskevasta asetuksesta. Vuoden 2015 alussa toimintansa aloittavasta Lukesta tulee Suomen toiseksi suurin tutkimuslaitos.

Uutiset Lue lisää

Uusi karttapalvelu Merenkurkun meriympäristöstä

SeaGIS-hanke on koonnut olemassa olevaa tietoa yhteen koko Merenkurkun alueelta. Uusi palvelu esittelee lähes 400 erilaista tietoalustaa sekä Suomesta että Ruotsista, joihin on koottu kaikenlaista tietoa muinaismuistoista kalojen kutupaikkoihin, toisen maailmansodan aikaisista pakoteistä nykypäivän päästölähteisiin.

Uutiset Lue lisää

Blominmäen puhdistamon kustannusarviota tarkennettiin

Espoon Blominmäkeen rakennettavan Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän jäteveden-puhdistamon rakentamiskustannuksiksi arvioidaan 371 miljoonaa euroa kesäkuun 2014 hintatasossa.

Uutiset Lue lisää

Muutoksia vesihuollon lainsäädäntöön

Kunnat ja vesihuoltolaitokset saavat käyttöönsä uusia keinoja, joilla voidaan vähentää vesihuollon riskejä ja parantaa muun muassa sadevesitulvien hallintaa taajamissa. Tasavallan presidentti vahvisti tänään syyskuun alussa voimaan tulevat muutokset vesihuoltolakiin ja maankäyttö- ja rakennuslakiin.

Uutiset Lue lisää