Yhdeksän koskea kunnostettiin Lestijoen alaosalla

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus kunnosti alkusyksyn aikana yhdeksän koskea Lestijoella Kannuksen kaupungin alueella. Koskikunnostukset sisältyvät Lestijoen alaosan kalataloudelliseen kunnostushankkeeseen, joka on vesilain määräämä uittosäännön kumoamiseen perustuva valtion velvoitetyö. Kannuksen ja Kalajoen (Himanka) kaupunkien alueelle sijoittuvassa hankkeessa on kaikkiaan 22 kunnostettavaa koskea.

Uutiset Lue lisää

Talvivaaran alapuolisten vesien tila pääosin ennallaan

Talvivaaran alapuolisten vesien tila on tarkkailutulosten perusteella pysynyt kesän ja syksyn 2014 aikana pääosin ennallaan. Marraskuun 2012 kipsisakka-allasonnettomuudesta peräisin olevat metallit ovat edelleen lähimpien vesistöjen, Kalliojärven, Kivijärven ja Salmisen, pohjien läheisissä vesikerroksissa.

Uutiset Lue lisää

Mahdollisuudet vapaaehtoiseen soidensuojeluun selvitetään

Ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen selvityttää, onko soidensuojelussa mahdollisuus edetä vapaaehtoisuuden pohjalta.

Uutiset Lue lisää

Vesien tila hyväksi – ehdotukset vesienhoidosta kuultavana

Vesien hyvän tilan saavuttamiseksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ovat valmistelleet yhteistyötahojen kanssa ehdotukset Suomen eri alueiden vesienhoitosuunnitelmiksi. Suunnitelmiin voi jokainen vaikuttaa 1.10.2014-31.3.2015 järjestettävässä kuulemisessa. 

Uutiset Lue lisää

Uponor sulkee kaksi yksikköä

Uponor Infra Oy:ssä ja Uponor Suomi Oy:ssä käydyt yt-neuvottelut ovat päättyneet. Uponor Infra on päättänyt sulkea Jyväskylän ja Tuusulan kaivojen kokoonpanoyksiköt ja siirtää niiden toiminnot Vaasan ja Nastolan tehtaille.

Uutiset Lue lisää