Sansox Oy palkittiin ilmastusratkaisun kehittämisestä

Vesienkäsittelyprosesseihin monipuolisesti soveltuvan ilmastuslaitteen kehittänyt suomalainen Sansox Oy palkittiin WssTP Water Innovation SMEs Awardilla Water Innovation Europe 2014 -konferenssissa Brysselissä. Arvosteluperusteluina olivat innovatiivisuus, hyödynnettävyysstrategia ja markkinamahdollisuudet.

Uutiset Lue lisää

Nikkelipäästö Kokemäenjokeen Harjavallassa

Nikkelisulfaattia pääsi Norilsk Nickelin Harjavallan tehtaan jäähdytysveteen laiterikon vuoksi ja tämän johdosta myös Kokemäenjokeen 30 tunnin ajan viikonloppuna 5.-6. heinäkuuta.

Uutiset Lue lisää

Vedenpuhdistusta tehostetaan Talvivaaran kaivosalueella

Kainuun ELY-keskus hankkii Talvivaaran kaivosalueelle vedenpuhdistukseen tarkoitettuja laitteistoja. Hankinnan kustannukset maksetaan etukäteen valtion varoista ja kustannukset peritään takaisin Talvivaara Sotkamo Oy:ltä.

Uutiset Lue lisää

PEX-putkista poikkeavaa hajua ja makua talousveteen

Rakennusten uudet muoviset vesijohdot ovat aiheuttaneet paikoin tavanomaisesta poikkeavaa hajua ja makua talousveteen. Haju- ja makuhaitoista on tullut yksittäisiä ilmoituksia eri puolilta Suomea. Havainnot on tehty uusissa tai vastikään putkiremontoiduissa rakennuksissa.

Uutiset Lue lisää

Luonnonvarakeskus aloittaa toimintansa 1.1.2015

Tasavallan presidentti on vahvistanut Luonnonvarakeskusta koskevan lain. Luonnonvarakeskus perustetaan yhdistämällä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT), Metsäntutkimuslaitos (Metla), Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) sekä Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) tilastotehtävät vuoden 2015 alusta lukien.

Uutiset Lue lisää